วันเดย์ทริป เดินป่าในอุทยานแห่งชาติน้ำหา
วันเดย์ทริป เดินป่าในอุทยานแห่งชาติน้ำหา

กลางแจ้ง

วันเดย์ทริป เดินป่าในอุทยานแห่งชาติน้ำหา

 

บริษัท

The Hiker Laos

ระยะเวลา

1 วัน

ราคาเริ่มต้น

 

รหัส

LNT-FD-THL-T102-NT

ความพร้อมใช้งาน

พร้อมใช้งาน

ระดับกายภาพ

ปานกลางถึงยาก

Pick Up

Exclude

Start Point

สำนักงาน The Hiker Laos เมืองหลวงน้ำทา

Pick Up/Start Time

08:30 น.

Drop Off

Exclude

End Point

สำนักงาน The Hiker Laos เมืองหลวงน้ำทา

Drop Off/End Time

17:00 น.

นักท่องเที่ยว

Family Without Young Children , Friends , Solo , couple

จุดหมายปลายทาง

หลวงน้ำทา

สิ่งที่ต้องทำ

เขตอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพน้ำหา (Nam Ha National Protected Area)

 

Day Tour Type Type


 

Booking Date


 

รหัสการจอง (join)
Join


 
ผู้ใหญ่
 

1

 
 
Lao Resident
 

0

 
 
ราคาสุทธิ