ล่องเรือไปถ้ำปากอูพร้อมอาหารกลางวัน
ล่องเรือไปถ้ำปากอูพร้อมอาหารกลางวัน
ดูและแชร์วิดิโอของพวกเรา

กลางแจ้ง

ล่องเรือไปถ้ำปากอูพร้อมอาหารกลางวัน

 

บริษัท

Luangprabang Cruise

ระยะเวลา

ครี่งวัน

ราคาเริ่มต้น

 

รหัส

LPQ-HD-LPC-A01

ความพร้อมใช้งาน

พร้อมใช้งาน

ระดับกายภาพ

ง่าย

Pick Up

Exclude

Start Point

ท่าเรือปากอูหน้าโรงแรม the Belle Rive

Pick Up/Start Time

09:00 น.

Drop Off

Exclude

End Point

ท่าเรือปากอูหน้าโรงแรม the Belle Rive

Drop Off/End Time

14:30 น.

นักท่องเที่ยว

Big Group , Family With Young Children , Family Without Young Children , Friends , Solo , couple

จุดหมายปลายทาง

หลวงพระบาง

สิ่งที่ต้องทำ

การล่องเรือในแม่น้ำโขง , ถ้ำปากอู

 

Day Tour Type Type


 

Booking Date


 

รหัสการจอง (join)
Join


 
ผู้ใหญ่
 

1

 
 
Lao Resident
 

0

 
 
ราคาสุทธิ