ขี่รถ ATV รอบบริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
ขี่รถ ATV รอบบริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
ดูและแชร์วิดิโอของพวกเรา

กลางแจ้ง

ขี่รถ ATV รอบบริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

 

บริษัท

Nam Kat Yorla Pa

ระยะเวลา

30 นาที

ราคาเริ่มต้น

 

รหัส

OU-HD-NKYP-TG06

ความพร้อมใช้งาน

พร้อมใช้งาน

ระดับกายภาพ

ง่าย

Pick Up

Exclude

Start Point

น้ำกัดยอละปา

Pick Up/Start Time

เวลาใดก็ได้ก่อน 16.00 น

Drop Off

Exclude

End Point

น้ำกัดยอละปา

Drop Off/End Time

นักท่องเที่ยว

Big Group , Family Without Young Children , Friends , Solo , couple

จุดหมายปลายทาง

อุดมไซ

สิ่งที่ต้องทำ

น้ำกัดยอละปา (สุดยอดรีสอร์ทพักผ่อน/อุทยานธรรมชาติในประเทศลาว)

 

Day Tour Type Type


 

Booking Date


 

รหัสการจอง (join)
Join


 
ผู้ใหญ่
 

1

 
 
Lao Resident
 

0

 
 
ราคาสุทธิ