การจัดดอกไม้แบบดั้งเดิม
การจัดดอกไม้แบบดั้งเดิม
ประเพณีการจัดดอกไม้แบบดั้งเดิม
ดูและแชร์วิดิโอของพวกเรา

กลางแจ้ง

ประเพณีการจัดดอกไม้แบบดั้งเดิม

 

ระยะเวลา

2 ชั่วโมง

ราคาเริ่มต้น

 

รหัส

LPQ-FD-HCH-CH14-01

ความพร้อมใช้งาน

พร้อมใช้งาน

ระดับกายภาพ

ง่าย

Pick Up

Exclude

Start Point

บ้านเฮือนจัน

Pick Up/Start Time

08:00 น.

Drop Off

Exclude

End Point

บ้านเฮือนจัน

Drop Off/End Time

19:00 น.

นักท่องเที่ยว

Big Group , Family With Young Children , Family Without Young Children , Friends , Solo , couple

จุดหมายปลายทาง

หลวงพระบาง

สิ่งที่ต้องทำ

สถานวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ , เฮือนจัน - บ้านมรดก

 

Day Tour Type Type


 

Booking Date


 

รหัสการจอง (join)
Join


 
ผู้ใหญ่
 

2

 
 
เด็ก
 

0

 
 
Lao Resident
 

0

 
 
ราคาสุทธิ