หอชมวิวเหนือยอดไม้ที่น้ำเปียนยอละปา
หอชมวิวเหนือยอดไม้ที่น้ำเปียนยอละปา

กลางแจ้ง

หอชมวิวเหนือยอดไม้ที่น้ำเปียนยอละปา

 

บริษัท

Nam Pien Yorla Pa

ระยะเวลา

2:30 ชั่วโมงครึ่ง

ราคาเริ่มต้น

 

รหัส

VTE-HD-NPYP-ACT-009

ความพร้อมใช้งาน

ตลอด

ระดับกายภาพ

ง่าย

Pick Up

Exclude

Start Point

น้ำเปียนยอละปา

Pick Up/Start Time

เวลาใดก็ได้ก่อน 15:30 น.

Drop Off

Exclude

End Point

น้ำเปียนยอละปา

Drop Off/End Time

นักท่องเที่ยว

Big Group , Family Without Young Children , Friends , Solo , couple

จุดหมายปลายทาง

เวียงจันทน์

สิ่งที่ต้องทำ

น้ำเปียนยอละปา- ป่าสงวนแห่งแชาติของเขตแม่น้ำเปียน

 

Day Tour Type Type


 

Booking Date


 

รหัสการจอง (join)
Join


 
ผู้ใหญ่
 

1

 
 
Lao Resident
 

0

 
 
ราคาสุทธิ