alexametrics Oudomxay
Le Grand Pakbeng Hotel in Oudomxay Province.
Le Grand Pakbeng Hotel in Oudomxay Province.
ອຸດົມໄຊ

ຈຸດໝາຍປາຍທາງ

ອຸດົມໄຊ

ແຂວງອຸດົມໄຊ ມີພົນລະເມືອງທັງໝົດ ຫຼາຍກວ່າ 300,000 ຄົນ. ມາຈາກ 23 ຊົນເຜົ່າທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ມີຊົນເຜົ່າມົ້ງ, ອາຄາ ແລະ ຂະມຸ. ເຊິ່ງທາງພາກເໜືອມີຊາຍແດນຕິດກັບປະເທດຈີນ, ທິດໃຕ້ຕິດກັບ ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ, ທິດຕາເວັນອອກຕິດກັບ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ແລະ ແຂວງ ຜົ້ງສາລີ, ທິດຕາເວັນຕົກຕິກັບ ແຂວງ ຫຼວງນຳ້ທາ.

ແຂວງອຸດົມໄຊ ມີຊາຍແດນໄກ້ກັບປະເທດຈີນ, ດັ່ງນັ້ນຈິ່ງມີການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານເສດຖະກິດຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ມີການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ. ນອກຈາກນັ້ນຍັງມີການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງຢູ່ຕາມເທດສະບານຂອງເມືອງໄຊ. ອຸດົມໄຊຍັງມີທິວທັດທຳມະຊາດທີ່ໂດດເດັ່ນປະທັບໃຈ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຫຼົງໄຫຼ ຢາກໄປພັກຜ່ອນໃນສະຖານທີ່ເຫຼົ່ານີ້ ເຊັ່ນວ່າ: ນຳ້ຕົກຕາດຫຼັກສິບ, ເມືອງຫຼາ ແລະ ພະທາດພູໄຊ.

ຈຸດໝາຍປາຍທາງ

ປະຫວັດຫຍໍ້

ແຂວງອຸດົມໄຊ ເມື່ອກ່ອນເຄີຍເປັນເມືອງໜຶ່ງທີ່ຂຶ້ນກັບ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ, ຈົນມາເຖິງ ປີ 1960 ຈຶ່ງມີການສ້າງຕັ້ງເປັນແຂວງ ອຸດົມໄຊ. ໃນປີ 1961, ຊື່ທຳອິດຂອງແຂວງອຸດົມໄຊ ມີຊື່ວ່າ “ແຂວງ ສຸວັນນະພູມ” ໂດຍຕັ້ງຊື່ແຂວງຕາມຊື່ ຂອງເຈົ້າຊິວິດຫຼວງພະບາງ ແລະ ສອງສາມປີຜ່ານໄປ, ກໍ່ໄດ້ມີການປ່ຽນຊື່ມາເປັນ “ແຂວງ ລ້ານຊ້າງ”. ແລ້ວກໍ່ມີການປ່ຽນຊື່ອີກຄັ້ງໃນປີ 1965 ມາເປັນ “ແຂວງເມືອງໄຊ”. ສຸດທ້າຍກໍ່ປ່ຽນມາເປັນ “ແຂວງອຸດົມໄຊ” ໃນປີ 1969.

ຈຸດໝາຍປາຍທາງ

ປະຊາຊົນທີ່ຢູ່ພາກເໜືອ

ແຂວງ ອຸດົມໄຊ ເປັນແຂວງທີ່ມີພູມສັນຖານທີ່ເປັນພູຜາຈຳນວນຫຼາຍ, ເຊິ່ງເປັນທີ່ພັກອາໄສຂອງບັນເຊົາເຜົ່າຕ່າງໆ ທີ່ສາມາດພົບເຫັນໂດຍທົ່ວໄປໃນພາກເໜືອຂອງລາວ.

ກຸ່ມຊົນເຜົ່າທີ່ໃຊ້ພາສາ ອັອດໂຕ-ເອເຊຍຕິກ (Austro-Asiatic) ມີ ຊົນເຜົ່າລາແມດ ແລະ ຊົນເຜົ່າຂະມຸ ເຊິ່ງເປັນຊົນເຜົ່າທຳອິດທີ່ມາອາໄສຢູ່ທີ່ນີ້ເປັນເວລາຫຼາຍກວ່າ 1200 ປີມາແລ້ວ, ມີກຸ່ມໄຕ - ກາໄດ ຫຼາຍກຸ່ມລວມທັງຄົນໄຕລາວ ທີ່ມາສ້າງຕັ້ງທີ່ພັກອາໄສຢູ່ຕາມແຄມແມ່ນຳ້ຂອງ. ມີກຸ່ມຊົນເຜົ່າອາຄາ, ມົ້ງ ແລະ ຢ້າວ ໄດ້ອົບພະຍົບເຂົ້າມາຢູ່ລາວ ໂດຍມາຈາກແຂວງ ຕີເບດ ແລະ ຢູນານ ໃນພາກໃຕ້ຂອງປະເທດຈີນ ເປັນເວລາ 200-300 ປີແລ້ວ.

ຊົນເຜົ່າຂະມຸ ເປັນກຸ່ມຊົນເຜົ່າໃຫຍ່ທີ່ອາໄສຢູ່ແຂວງອຸດົມໄຊ, ເຊິ່ງພວກເຂົາເຈົ້າມາຈາກເທິງ “Upland Lao” ພວກເຂົາເຈົ້ານັບຖືສາສະໜາຜີຂອງແຜ່ນດິນ ແລະ ຖັບຖືຜີບັນພະບູລຸດຂອງຂະມຸ ເປັນສິ່ງທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດໃນລາວ. ວິຖີຊິວິດດັ່ງເດີມຂອງເຂົາເຈົ້າແມ່ນໄດ້ພາກັນອາໄສຢູ່ຕາມພູເຂົາ,ໃນການເຮັດໄຮ່ ແລະ ວິທີການຖາງປ່າເພື່ອການປູກຝັງຕ່າງໆ. ຜູ້ຍິງຊົນເຜົ່າຂະມຸສ່ວນໃຫຍ່ມັກນິຍົມການນຸ່ງຖືຈາກທ້ອງຕະຫຼາດຫຼາຍກ່ວາການນຸ່ງຖືຂອງດັ່ງເດີມ, ແຕ່ວ່າການຈັກສານໄມ້ໄຜ່ຍັງປະຕິບັດກັນຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນໝູ່ຜູ້ຊາຍຂອງຊົນເຜົ່າຂະມຸ.

ປະຊາຊົນຊາວມົ້ງແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຄົນລາວ ທີ່ມີຊື່ສຽງ ໃນດ້ານວັດທະນາທຳທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະຕົວຂອງເຂົາເຈົ້າແມ້ຈະມີສົງຄາມກໍ່ຕາມ. ການຢູ່ອາໄສ, ການຍົກຍ້າຍ ແລະ ການປ່ຽນແປງວິຖີຊີວິດການເປັນຢູ່. ຊາວມົ້ງໄດ້ຍ້າຍມາອາໄສຢູ່ປະເທດລາວຫຼາຍກວ່າ 150 ປີແລ້ວ. ຫຼັງຈາກພວກເຂົາໄດ້ອາໄສທາງພາກໃຕ້ຂອງປະເທດລາວເປັນເວລາຫຼາຍພັນປີ. ປະຈຸບັນນີ້ ມີຊາວມົ້ງປະມານ 450,000ຄົນ ທີ່ອາໄສຢູ່ຕາມພູເຂົາທາງພາກເໜືອຂອງລາວ. ວັດທະນະທຳຂອງຊາວມົ້ງແມ່ນນັບຖື ຜີ ແລະ ພໍ່ໝໍ. ຢູ່ແຂວງອຸດົມໄຊ, ຊົນເຜົ່າມົ້ງເປັນຊົນເຜົ່າທີ່ໃຫ່ຍຮອງຈາກຊົນເຜົ່າຂະມຸ.

ຊົນເຜົ່າ ລາຮູ, ເຊິ່ງເປັນທີ່ຮູ້ຈັກໃນນາມຊື່ຂອງ ມູເຊີ, ມີພາສາເວົ້າແມ່ນ ຊິໂນ-ຕິເບດຕັນ ແລະ ນັບຖືສາສະໜາຜີເປັນຫຼັກ. ຊົນເຜົ່າລາຮູດຳ ເຊິ່ງເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີ ຂອງການເຮັດເຄືອງປະດັບທີ່ມີຄວາມປານີດທີ່ສຸດ, ທີ່ປະດັບຢູ່ເຄື່ອງນຸ່ງຖືຂອງເຂົາເຈົ້າ. ສ່ວນຊົນເຜົ່າ ລາຮູຂາວ ແມ່ນມີການນຸ່ງຖືດ້ວຍແພຝ້າຍສີທຳມະຊາດທີ່ມີສີຂາວ ແລະ ສີນຳ້ຕານ.

ຊົນເຜົ່າ ຢ້າວມູນ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຮູ້ຈັກໃນຊື່ ຂອງ “ Lanten ( ເຊິ່ງໄດ້ມາຈາກພາສາຈີນແປວ່າ ສີຟ້າແກ່). ຜູ້ຍິງສ່ວນຫຼາຍແມ່ນນິຍົມ ນຸ່ງໂສ້ງຂາສັ້ນ ແລະ ມີເສື້ອຄຸມທາງນອກດ້ວຍແພຝ້າຍສີຟ້າແກ່ທຳມະຊາດ ທີ່ເຮັດດ້ວຍມື ເຊິ່ງມີສີຂາວຫຼືສີມ່ວງທີ່ເປັນສີປະຈັກຕາຢູ່ດ້ານໜ້າຂອງເສື້ອຜ້າ. ຄົນຊົນເຜົ່າ Lanten ແມ່ນໄດ້ນັບຖືສາດສະໜາລັດທິເຕົ່າເປັນຫຼັກ.

ຊົນເຜົ່າໄຕລື້ ແມ່ນມີຊື່ສຽງທາງດ້ານການຕຳຜ້າທໍໄໝ ເຊິ່ງມີຄວາມໃກ້ຄຽງກັບຄົນໄທເປັນສ່ວນຫຼາຍ. ຄົນໄຕລື້ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນປະຕິບັດນັບຖືສາສະໜາພຸດ ແລະ ສາສະໜາຜີ, ສາສະໜາຜີ ແມ່ນການເຊື່ອໃນວິນຍານຂອງທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງທີ່ໂລກສ້າງຂຶ້ນມາ ເຊັ່ນວ່າ: ວິນຍານຂອງພູຜາປ່າໄມ້, ການເກັບກ່ຽວດອກຝ້າຍ, ບ້ານເຮືອນ ແລະ ແມ່ນຳ້ລຳເຊ.

ນອກຈາກຍັງມີຊົນເຜົ່າອາຄາຈຳນວນໜຶ່ງທີ່ສ້າງຖິ່ນຖານຢູ່ແຂວງຜົ້ງສາລີ ເຊັ່ນດຽວກັນ.

ຈຸດໝາຍປາຍທາງ

ເຄື່ອງຫັດຖະກຳຂອງຊາວບ້ານ

ການຜະລິດເຄື່ອງຫັດຖະກຳເພື່ອຂາຍໃຫ້ກັບນັກທ່ອງທ່ຽວແມ່ນອີກວິທີໜື່ງ ທີ່ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນຍັງສາມາດຫາລາຍໄດ້ເພີ່ມ ພວກເຂົາຍັງຮັກສາສິລະປະ, ສີໄມ້ລາຍມືອັນດັ່ງເດີມຂອງພວກເຂົາ, ມັນເປັນວິທີທີ່ດີກວ່າ ທີພວກເຂົາຈະຂາຍວັດຖຸໂບຮານ ແລະ ມໍລະດົກຂອງຄອບຄົວ, ເນື່ອງຈາກວ່າປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນຍັງສາມາດຮັກສາ ສິລະປະຫັດຖະກຳທາງດ້ານວັດທະນະທຳ ແລະ ມໍລະດົກອັນເກົ່າແກ່ຂອງພວກເຂົາ.

ການໄປທ່ຽວຊົມໝູ່ບ້ານຊົນເຜົ່າຂະມຸ ເຊິ່ງມັນໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຮົາຮູ້ວ່າ ໄມ້ໄຜ່ສາມາດນຳມາໃຊ້ໃນຊິວິດປະຈຳວັນຂອງຊາວບ້ານໄດ້ທຸກຢ່າງຕາມທີ່ຕ້ອງການ ເຊັ່ນວ່າ: ກະຕ່າໃສ່ເຄື່ອງ ແລະ ກະຕ່າເປ້, ບ່ວງ, ໂຕະ, ກັບດັກປາ, ຫວດເຂົ້າ ແລະ ເຮືອນຊານບ້ານຊອງຂອງພວກເຂົາເອງ! ໂດຍປົກກະຕິ ຜູ້ຍິງສ່ວນໃຫຍ່ມັກຈະມີເບື້ອງຫຼັງວຽກງານສິລະປະຫັດຖະກຳຂອງລາວເຮົາ, ແຕ່ໃນກໍລະນີຂອງການຈັກສານໄມ້ໄຜ່ຂອງຊົນເຜົ່າຂະມຸ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຜູ້ຊາຍເປັນຜູ້ສຶກສາ ແລະ ຮຽນຮູ້ຂອງການຈັກສານຂອງໄມ້ໄຜ່.

ຊົນເຜົ່າມົ້ງ ເປັນຊົນທີ່ມີທັກສະທາງດ້ານສິລະປະ ຖັກແສ່ວແຜ່ນແພ, ລວມທັງການຜະລິດປ່ານ, ການພິມບາຕິກດ້ວຍຂີ້ເຜິງ ແລະ ການຍ້ອມສີທຳມະຊາດ. ພວກເຂົາເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີໃນດ້ານຫັດຖະກຳ ຖັກແສ່ວ ແລະ ເຄື່ອງປະດັບຕົກແຕ່ງທີ່ປານີດ. ຕາມປະເພນີແລ້ວ, ທັກສະເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນໃຊ້ເຂົ້າໃນການຕົບແຕ່ງຂອງເສື້ອຜ້າ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃຊ້ໃນໂອກາດບຸນປີໃໝ່ຂອງຊາວມົ້ງ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ທຸກມື້ນີ້ແມ່ຍິງຊາວມົ້ງຍັງມີແນວຄິດປະດິດສິ່ງຕ່າງໆ ຂອງເຂົາເຈົ້າເຂົ້າໃນການເຮັດກະເປົາ, ເຄື່ອງຫຼິ້ນ, ເຄື່ອງປະດັບ ແລະ ສິນຄ້າອື່ນໆ.

ຊົນເຜົ່າລາຮູຂາວ ທີ່ຢູ່ຕາມໝູ່ບ້ານຕ່າງໆ ເຊັ່ນວ່າ: ຊາວບ້ານໂຕແລ ທີ່ເປັນໝູ່ບ້ານຜະລິດຝ້າຍທຳມະຊາດທີ່ສວຍງາມ. ເຊິ່ງມັນເປັນຂະບວນການທີ່ໃຊ້ແຮງງານຄົນຫຼາຍພໍສົມຄວນ. ພວກເຂົາຕ້ອງປູກ ແລະ ກັບກ່ຽວຝ້າຍທີ່ເຮັດດ້ວຍມືຈະນຳເອົາໄປຕຳ່ຫູກເພື່ອຜະລິດເປັນເສື້ອຜ້າ.

ຊົນເຜົ່າ ແລນແຕນ ເປັນຊົນເຜົ່າທີ່ມີຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດເຈ້ຍໄມ້ໄຜ່. ເຊິ່ງຈະນຳເອົາໄມ້ໄຜ່ໄປຕົ້ມ ແລະ ຕົ້ມໃຫ້ຈົນເປື່ອຍເປັນນຳ້, ເພື່ອຈະນຳເອົາໄປເທໃສ່ແຜ່ນຜ້າທີ່ກຽມໄວ້. ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍ່ເອົາໄປຕາກແດດໃຫ້ແຫ້ງ. ເຈ້ຍດັ່ງກ່າວຈະນຳໄປໃຊ້ໃນພິທີກຳທາງສາສະໜາຂອງຊົນເຜົ່າແລນແຕນເປັນສ່ວນໃຫຍ່. ພວກເຂົາຍັງມີການແກະສະຫຼັກໜ້າກາກໄມ້ ແລະ ເຮັດເຈ້ຍໄມ້ໄຜ່ ພ້ອມກັນນັ້ນຍັງມີການຍ້ອມຝ້າຍສີທຳມະຊາດເພື່ອນຳໄປຜະລິດເປັນເສື້ອຜ້າ.

ຊົນເຜົ່າໄຕລື ເປັນເຜົ່າທຳອິດທີ່ມີການຕຳ່ຫູກທໍໄໝຂອງປະເທດລາວ, ມີການສ້າງແຜ່ນແພ, ຝ້າຍ ແລະ ໄໝຈາກທຳມະຊາດ ທີ່ມີຄວາມລະອຽດອ່ອນເພື່ອຈຸດປະສົງທາງສາສະໜາ ແລະ ຊິວິດປະຈຳວັນ. ຍັງເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີ ໃນຄວາມສາມາດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າໃນການຍ້ອມສີທຳມະຊາດ ທີ່ໄດ້ເຮັດຈາກວັດຖຸທຳມະຊາດ ເຊັ່ນວ່າ: ໃບໄມ້, ດອກໄມ້, ຈາກໄມ້ ແລະ ແມງໄມ້ ອື່ນໆ. ເຄື່ອງຫັດຖະກຳໄຕລື ຢູ່ແຂວງບໍ່ແກ້ວຈຳນວນໜຶ່ງແມ່ນໄດ້ສົ່ງເຄື່ອງຫັດຖະກຳ ທີ່ມີຄຸນະພາບສູງໄປຍັງບັນດາ ຫ້າງຮ້ານຕ່າງໆ ພາຍໃນແຂວງຫຼວງພະບາງ ແລະ ສະຖານທີ່ອື່ນໆ.

ແມ່ຍິງ ຊົນເຜົ່າອາຄາ ກໍ່ແມ່ນອີກຊົນເຜົ່າໜື່ງທີມີການຜະລິດເສັ້ນຝ້າຍທຳມະຊາດດ້ວຍມື. ທ່ານອາດຈະເຫັນພວກເຂົາປັນເສັ້ນຝ້າຍ ທີ່ມີເຄື່ອງມືແຕກຕ່າງຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ, ມີຮູບຮ່າງຄ້າຍຄືມີການປັ່ຝ້າຍຢູ່ຈອມຂອງກົງປິ່ນ.

ຈຸດໝາຍປາຍທາງ

ສະພາບອາກາໂດຍລວມ

ແຂວງອຸດົມໄຊ ມີ 3 ລະດູ:

    - ລະດຸໜາວ (ແມ່ນເລີ່ມແຕ່ເດືອນ ພະຈິກ ຫາ ເດືອນກຸມພາ). ໃນຊ່ວງເວລານີ້ຂອງປີ, ອຸນຫະພູມໂດຍລວມຢູ່ທີ່ 22 ອົງສາ. ອຸນຫະພູມອາດຈະຫລຸດລົງເຖິງ 14 ອົງສາ ແລະ ສູງຂຶ້ນເຖິງ 31 ອົງສາ. ຍັງມີຝົນຕົກບາງຄັ້ງຄາວໃນຊ່ວງລະດູນີ້, ສະນັ້ນ, ຄວນມີຄັນຮົ່ມຕິດຕົວໄປນຳ. ຈົ່ງສັງເກດວ່າອຸນຫະພູມຈະຫຼຸດລົງຢ່າງໄວວາ ພາຍຫຼັງຈາກຕາເວັນຕົກດິນ, ທ່ານຄວນນຸ່ງເຄື່ອງທີ່ໃຫ້ຄວາມອົບອຸ່ນ.ໃນຊ່ວງລະດູນີ້ ມີອາກາດເຢັນດີທີ່ສຸດໃນການໄປທ່ອງທ່ຽວແຂວງອຸດົມໄຊ ເນື່ອງຈາກມີອຸນຫະພູມທີ່ເຢັນສະບາຍ.

    -ລະດູຮ້ອນ (ເລີ່ມຈາກເດືອນມີນາ ຫາ ເດືອນເມສາ) ອຸນຫະພູມອາດຮ້ອນເຖິງ 36 ອົງສາ. ໃນຊ່ວງລະດູການນີ້, ອຸນຫະພູມສະເລຍແມ່ນຢູ່ທີ່ 30 ອົງສາ. ອຸນຫະພູມອາດສູງຂື້ນເຖິງ 36 ອົງສາ ແລະ ຫຼຸດລົງເຖິງ 17 ອົງສາ. ນັກທ່ອງທ່ຽວ ສາມາດໄປທ່ຽວຊົມນຳ້ຕົກຕາດ ຫຼື ພັກຜ່ອນຢູ່ຕາມຮົ່ມໄມ້ ເພື່ອຫຼົບຫຼີກຈາກແສງແດດທີ່ຮ້ອນ.

    -ລະດູຝົນ (ເລີ່ມແຕ່ເດືອນມິຖຸນາ ຫາ ເດືອນຕຸລາ). ໃນຊ່ວງເວລານີ້ຂອງປີ, ອຸນຫະພູມໂດຍສະເລ່ຍແມ່ນ 26 ອົງສາ. ອຸນຫະພູມອາດຫຼຸດລົງເຖິງ 16 ອົງສາ ແລະ ສູງຂຶ້ນເຖິງ 35 ອົງສາ. ຄາດວ່າຈະມີຝົນຕົກແຮງຫຼາຍໂດຍສະເພາະ ໃນຊ່ວງເດືອນກໍລະກົດ ແລະ ເດືອນສິງຫາ ທີ່ຈະມີຝົນແຮງຫຼາຍທີ່ສຸດ. ນັກທ່ອງທ່ຽວຄວນມີສະຕິລະມັດລະວັງຕົວໃນການຍ່າງປ່າ ເນື່ອງຈາກວ່າ, ເສັ້ນທາງຍ່າງປ່າມີແຕ່ຕົມ ແລະ ມື່ນ.

ຈຸດໝາຍປາຍທາງ

ຖ້ຽວບິນໄປແຂວງອຸດົມໄຊ

ຖ້ຽວບິນພາຍໃນຈາກວຽງຈັນ

09:00 am

10:00 am 

  Lao Skyway 206

S

M

T

W

T

F

S

   VTE-ODY

09:00 am

10:00 am

  Hahn Air Systems 16464     

S

M

T

W

T

F

S

   VTE-ODY

11:40 am

12:30 pm

  Lao Airlines 501

S

M

T

W

T

F

S

   VTE-ODY

 

ຈຸດໝາຍປາຍທາງ

ການຂົນສົ່ງລົດໂດຍສານຂອງແຂວງອຸດົມໄຊ

ການຂົ່ນສົ່ງໂດຍສານຈາກແຂວງອື່ນໄປຫາແຂວງອຸດົມໄຊ

ເດີນທາງຈາກ

ຈຸດໝາຍປາຍທາງ

ປະເພດລົດເມ

ໄລຍະທາງ

ເວລາອອກເດີນທາງ

ລາຄາ*

ໝາຍເຫດ

ບໍ່ເຕັນ (ຊາຍແດນ)

ລາວ-ຈີນ

ອຸດົມໄຊ

 

82 ກມ.

09:10 ໂມງ

28,000 ກີບ

 

ຫຼວງນ້ຳທາ

 

115 ກມ.

08:30 ໂມງ
12:00 ໂມງ
14:00 ໂມງ

32,000 ກີບ

 

ຫຼວງພະບາງ

 

194 ກມ.

09:30 ໂມງ
12:30 ໂມງ
15:00 ​ໂມງ

45,000 ກີບ

 

ປາກມອງ

 

28 ກມ.

09:00 ​ໂມງ

20,000 ກີບ

 

ໜອງຂຽວ

 

114 ກມ.

08:00 ໂມງ

30,000 ກີບ

 

ຜົ້ງສາລີ

 

236 ກມ.

08:30 ໂມງ

60,000 ກີບ

 

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

 

583 ກມ.

06:45 ໂມງ
13:45 ໂມງ

110,000 ກີບ

 

VIP 1

16:00 ໂມງ

155,000 ກີບ

VIP 2

17:00 ໂມງ

130,000 ກີບ

ຫ້ວຍຊາຍ (ບໍ່ແກ້ວ)

 

310 ກມ.

09:00 ໂມງ
12:00 ໂມງ

80,000 ກີບ

 

ຈີນ - ບໍ່ຫານ

 

102 ກມ.

09:00 ໂມງ

35,000 ກີບ

 

ຈີນ - ເມືອງຫຼາ

 

162 ​ກມ.

08:00 ໂມງ

50,000 ກີບ

 

 

ການຂົນສົ່ງໂດຍສານຈາກແຂວງອຸດົມໄຊໄປຫາແຂວງອື່ນ

ເດີນທາງຈາກ

ຈຸດໝາຍປາຍທາງ

ປະເພດລົດເມ ໄລຍະທາງ ເວລາອອກເດີນທາງ

ລາຄາ*

ໝາຍເຫດ

ອຸດົມໄຊ

ບໍ່ເຕັນ (ຊາຍແດນ) ລາວ-ຈີນ

 

82 ກມ.

08:00 ໂມງ

28,000 ກີບ

 

ຫຼວງນ້ຳທາ

 

115 ກມ.

08:00 ໂມງ
11:00 ໂມງ
15:00 ໂມງ

32,000 ກີບ

 

ຫຼວງພະບາງ

 

194 ກມ.

09:00 ໂມງ
12:00 ໂມງ
15:00 ໂມງ

45,000 ກີບ

 

ເມືອງແບງ

 

64 ກມ.

08:00 ໂມງ
09:30 ໂມງ
14:00 ໂມງ
16:00 ໂມງ

14,000 ກີບ

 

ເມືອງຮຸນ

 

92 Km

12:00 ໂມງ
14:00 ໂມງ
16:00 ໂມງ

20,000 ກີບ

 

ປາກແບ່ງ

 

114 ກມ.

08:00 ໂມງ
10:00 ໂມງ

30,000 ກີບ

 

ເມືອງຂາວ

 

105 ກມ.

08:30 ໂມງ
11:30 ໂມງ
15:30 ໂມງ

28,000 ກີບ

 

ໜອງຂຽວ

 

114 ກມ.

09:00 ໂມງ

30,000 ກີບ

 

ປາກມອງ

 

82 ກມ.

14:00 ໂມງ
16:00 ໂມງ

20,000 ກີບ

 

ຜົ້ງສາລີ

 

236 ກມ.

08:00 ໂມງ

60,000 ກີບ

 

ນະຄອນວຽງຈັນ

 

583 ກມ.

11:00 ໂມງ

14:00 ໂມງ

110,000 ກີບ

 

VIP 1

16:00 ໂມງ

155,000 ກີບ

VIP 2

18:00 ໂມງ

130,000 ກີບ

ຫ້ວຍຊາຍ (ບໍ່ແກ້ວ)

 

310 ກມ.

12:00 ໂມງ

80,000 ກີບ

 

ຈີນ - ບໍ່ຫານ

 

102 ກມ.

07:30 ໂມງ

35,000 ກີບ

 

ຈີນ - ເມືອງຫຼາ

 

152 ກມ.

07:30 ໂມງ

50,000 ກີບ

 

 

ການຂົນສົ່ງໂດຍສານຕາມຕົວເມືອງໄປຫາແຂວງອຸດົມໄຊ

ເດີນທາງຈາກ ຈຸດໝາຍປາຍທາງ ປະເພດລົດເມ ໄລຍະທາງ

ເວລາອອກເດີນທາງ

ລາຄາ*

ໝາຍເຫດ
ເມືອງແບງ

ອຸດົມໄຊ

 

64 ກມ.

10:00 ໂມງ

15:00 ໂມງ

14,000 ກີບ

 

ເມືອງຮຸນ

 

92 ກມ.

08:30 ໂມງ
10:00 ໂມງ
12:00 ໂມງ

20,000 ກີບ

 

ປາກແບ່ງ

 

144 ກມ.

09:00 ໂມງ
12:30 ໂມງ

30,000 ກີບ

 

ຈຸດໝາຍປາຍທາງ

ການຂົນສົ່ງທາງເຮືອຢູ່ແຂວງອຸດົມໄຊ

ຕາຕະລາງເວລາຂອງເຮືອໂດຍສານ

ຈຸດໝາຍປາຍທາງ

ປະເພດເຮືອ

ເວລາອອກເດີນທາງ

ເວລາທີ່ຈະເດີນທາງຮອດ

ລາຄາ*

ຫ້ວຍຊາຍ

ເຮືອຊ້າ

8:30 ໂມງ

18:00 ໂມງ

110,000 ກີບ
 

ເຮືອໄວ

8:30 ໂມງ

12:30 ໂມງ

150,000 ກີບ

ຫຼວງພະບາງ   

ເຮືອຊ້າ

8:30 ໂມງ

18:00 ໂມງ

95,000 ກີບ

ເຮືອໄວ 

8:30 ໂມງ

12:30 ໂມງ

150,000 ກີບ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ການເດີນທາງດ້ວຍເຮືອຢູ່ແຂວງອຸດົມໄຊ, ເຊິ່ງມີທ່າເຮືອໂດຍສານຕັ້ງຢູ່ທີ່ເມືອງປາກແບງ. ໂດຍຕັ້ງຢູ່ແຄມແມ່ນຳ້ຂອງ ທາງທິດຕາເວັນຕົກຂອງແຂວງອຸດົມໄຊ ແລ ະຍັງເປັນເສັ້ນທາງຫຼັກເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງ ປະເທດໄທ ແລະ ເມືອງຫຼວງພະບາງ ອີກດ້ວຍ. ມີບໍລິການເຮືອໂດຍສານ ແລະ ເຮືອໄວ. ມີການບໍລິການຂົນສົ່ງລົດໂດຍສານຈາກເມືອງປາກແບ່ງຫາແຂວງອຸດົມໄຊ.ຈາກເມືອງຫ້ວຍຊາຍ, ມີຊາຍລະຫວ່າງປະເທດເຊິ່ງສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ໄປຍັງ ເມືອງຊຽງລາຍ, ເມືອງຊຽງໃໝ່ ແລະ ໄປຈົນຮອດບາງກອກນະຄອນຫຼວງຂອງປະເທດໄທ.