ด้วยประชากรนับล้าน จังหวัดสะหวันนะเขตตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงตรงข้ามมุกดาหารในประเทศไทย เมืองหลวงคือไกสอน พรหมวิหาร

จังหวัดนี้เป็นสะพานเชื่อมประเทศระหว่างไทยกับเวียดนาม และเมืองสะหวันนะเขตเป็นชุมทางการค้าระหว่างสองประเทศที่คึกคักมาก สามารถเดินเท้าสำรวจตัวเมืองได้อย่างง่ายดายและมีสถานที่ทางศาสนาที่น่าสนใจหลายแห่ง รวมทั้งวัดเวียดนามและโบสถ์คาทอลิกขนาดใหญ่ สถาปัตยกรรมของเมืองส่วนใหญ่เป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส ซึ่งเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความสำคัญของเมืองในช่วงเวลาอาณานิคม มีชนกลุ่มน้อย 11 ชนเผ่าที่อาศัยอยู่ในจังหวัด ได้แก่ ลาวลุ่ม, ผู้ไทย, ไตดํา, กะตัง, Mongkong, Vali, Lava, Soui, Kapo, Kaleung และ ตะโอ้ย