3 วัน บ้านนาหลวง + หมู่บ้านสบแจ่ม
3 วัน บ้านนาหลวง + หมู่บ้านสบแจ่ม

กลางแจ้ง

3 วัน บ้านนาหลวง + หมู่บ้านสบแจ่ม

 

บริษัท

Nong Kiau Adventure

ระยะเวลา

3 วัน

ราคาเริ่มต้น

 

รหัส

NK-3D2N-NKA-07

ความพร้อมใช้งาน

ตลอด

ระดับกายภาพ

ง่าย

Pick Up

Exclude

Start Point

ออฟฟิศหนองเขียวแอดเวนเจอร์

Pick Up/Start Time

09:00 น.

Drop Off

Exclude

End Point

ออฟฟิศหนองเขียวแอดเวนเจอร์

Drop Off/End Time

17:00 น.

นักท่องเที่ยว

Big Group , Family With Young Children , Family Without Young Children , Friends , couple

จุดหมายปลายทาง

หนองเขียว

สิ่งที่ต้องทำ

การผจญภัยในหนองเขียว

 

Day Tour Type Type


 

Booking Date


 

รหัสการจอง (join)
Join


 
ผู้ใหญ่
 

1

 
 
เด็ก
 

0

 
 
Lao Resident
 

0

 
 
ราคาสุทธิ
 
 

วัน 1

ภาพรวม

Nong Khiaw

The trip will start at 9:00 am, the tuk-tuk will bring you to the rice field 12 km far from Nong Khiaw and start trekking into the jungle. We will walk past the rice field and walk deep inside the really big jungle for 3hrs and we will arrive at the Nar Luang village and spend a night there.

วัน 2

ภาพรวม

Start walking to Ban Pha Young which is the Hmong village. Our tour guide will explain to you the differences between Lao, Khmu, and Hmong tribes. We will have lunch at Ban Sop Kan Lao tribe. After lunch, the boat will pick you up and head to Muang Ngoi and continue walking around 8 km to Ban Na village. But before we reach there, we will stop at Tham Kang cave and visit the natural spring where you can swim and relax. Following that, we will be walking around 3 km to arrive at Ban Na village where we will spend a night at. This village has no electricity, no Wifi, and lives a very simple life. In front of your homestay, there is a very big rice field. If you would love to learn about local cooking we can teach you as well.

วัน 3

ภาพรวม

After breakfast, we will be walking to Muang Ngoi and hiking up to visit the viewpoint and cave. Afterward, we will go down by boat to visit Ban Sop Kong village and then continue walking for around 1hr to the Tad Mok waterfall and have lunch there. We will go by boat and then cruise downstream to Nong Khiaw.