ทัวร์ความท้าทาย (Elephant Challenge)
ทัวร์ความท้าทาย (Elephant Challenge)

กลางแจ้ง

ทัวร์ความท้าทาย (Elephant Challenge)

 

บริษัท

Ny Tour

ระยะเวลา

1 วัน

ราคาเริ่มต้น

 

รหัส

VV-FD-NT-16

ความพร้อมใช้งาน

พร้อมใช้งาน

ระดับกายภาพ

ปานกลาง

Pick Up

Include

Start Point

โรงแรมในวังเวียง

Pick Up/Start Time

09.00 น.

Drop Off

Include

End Point

โรงแรมในวังเวียง

Drop Off/End Time

17.00 น.

นักท่องเที่ยว

Family Without Young Children , Friends , Solo , couple

จุดหมายปลายทาง

วังเวียง

สิ่งที่ต้องทำ

บลูลากูน 1 , บลูลากูน 3 , บ้านถ้ำช้าง , การสำรวจวังเวียง - ทางบก , การสำรวจวังเวียง - ทางแม่น้ำ , ถ้ำน้ำ

 

Day Tour Type Type


 

Booking Date


 

รหัสการจอง (join)
Join


 
ผู้ใหญ่
 

2

 
 
Lao Resident
 

0

 
 
ราคาสุทธิ