ล่องห่วงยางครึ่งวันในถ้ำน้ำ วังเวียง
ล่องห่วงยางครึ่งวันในถ้ำน้ำ วังเวียง

กลางแจ้ง

ล่องห่วงยางครึ่งวันในถ้ำน้ำ วังเวียง

 

บริษัท

Ny Tour

ระยะเวลา

4 ชั่วโมง

ราคาเริ่มต้น

 

รหัส

VV-HD-NT-03

ความพร้อมใช้งาน

พร้อมใช้งาน

ระดับกายภาพ

ง่าย

Pick Up

Include

Start Point

โรงแรมของคุณ

Pick Up/Start Time

09:00 น.

Drop Off

Include

End Point

โรงแรมของคุณ

Drop Off/End Time

17:00 น.

นักท่องเที่ยว

Big Group , Family Without Young Children , Friends , Solo , couple

จุดหมายปลายทาง

วังเวียง

สิ่งที่ต้องทำ

การสำรวจวังเวียง - ทางแม่น้ำ

 

Day Tour Type Type


 

Booking Date


 

รหัสการจอง (join)
Join


 
ผู้ใหญ่
 

2

 
 
Lao Resident
 

0

 
 
ราคาสุทธิ