การทำอาหารของครอบครัวชาวลาวและนำไปถวายที่วัด
การทำอาหารของครอบครัวชาวลาวและนำไปถวายที่วัด

กลางแจ้ง

การทำอาหารของครอบครัวชาวลาวและนำไปถวายที่วัด

 

ระยะเวลา

ครึ่งวัน

ราคาเริ่มต้น

 

รหัส

LPB-LHCC-HD-02

ความพร้อมใช้งาน

พร้อมใช้งาน

ระดับกายภาพ

ง่าย

Pick Up

Exclude

Start Point

โรงแรมของคุณ

Pick Up/Start Time

07:30 น.

Drop Off

Exclude

End Point

โรงแรมของคุณ

Drop Off/End Time

13:30 น.

นักท่องเที่ยว

Big Group , Family With Young Children , Family Without Young Children , Friends , Solo , couple

จุดหมายปลายทาง

หลวงพระบาง

สิ่งที่ต้องทำ

ตลาดเช้า (ตลาดของสด)

 

Day Tour Type Type


 

Booking Date


 

รหัสการจอง (private)
ส่วนตัว


 
ผู้ใหญ่
 

1

 
 
Lao Resident
 

0

 
 
ราคาสุทธิ