ฟาร์มนมควาย
ฟาร์มนมควาย
ทัวร์ครึ่งวันน้ำตกตาดกวางสีและฟาร์มนมควาย

กลางแจ้ง

ทัวร์ครึ่งวันน้ำตกตาดกวางสีและฟาร์มนมควาย

 

บริษัท

Discover Laos Today

ระยะเวลา

4 ชั่วโมง

ราคาเริ่มต้น

 

รหัส

LPQ-HD-KSLBD-01

ความพร้อมใช้งาน

พร้อมใช้งาน

ระดับกายภาพ

ง่าย

Pick Up

Include

Start Point

โรงแรม

Pick Up/Start Time

เริ่มต้น: 09:00 น.

Drop Off

Include

End Point

โรงแรม

Drop Off/End Time

เสร็จสิ้น: 13:00 น.

นักท่องเที่ยว

Big Group , Family With Young Children , Family Without Young Children , Friends , couple

จุดหมายปลายทาง

หลวงพระบาง

สิ่งที่ต้องทำ

น้ำตกกวางสี , ผลิตภัณฑ์จากนมควายลาว หรือ ฟาร์มควาย (หนึ่งเดียวเท่านั้น)

 

Day Tour Type Type


 

Booking Date


 

รหัสการจอง (private)
ส่วนตัว


 
ผู้ใหญ่
 

1

 
 
เด็ก
 

0

 
 
Lao Resident
 

0

 
 
ราคาสุทธิ