ຈຸດສູງສຸດຂອງລາວໃນລາວ
ຈຸດສູງສຸດຂອງລາວໃນລາວ
ຈຸດສູງສຸດຂອງລາວໃນລາວ
All Tours
All Tours
 

Tour

ຕົວກອງ

ສະຖານທີ່

ກິດຈະກຳ

ນັກທ່ອງທ່ຽວ

ບໍລິສັດ

1 Day Kayaking caving and Tubing inside the Cave

1 Day Kayaking caving and Tubing inside the Cave

Full Day | ວັງວຽງ
The tour leaves at 9:00am from VangVieng by truck. We will drive 8 km north to Ban. Vieng Samai wher...

ລະຫັດ

VV-FD-NT-T01

ຈຳນວນຄົນຕ່ຳສຸດ

2

ອອກເດີນທາງຈາກ

Your Hotel in Town

ໄປຮັບ

Include

ກິດຈະກຳເຮືອນຕົ້ນໄມ້ (2 ມື້/1 ຄືນ)

ກິດຈະກຳເຮືອນຕົ້ນໄມ້ (2 ມື້/1 ຄືນ)

2 ມື້ | ປາກຊອງ / ພູພຽງບໍລະເວນ
ສະຖານທີ່ແມ່ນສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ດ້ວຍທາງຍ່າງເທ່ົານັ້ນ. ບໍ່ມີລົດ. ບໍ່ມີສຽງວົນແຊວ. ບໍ່ມີຄວັນ! ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽ...

ລະຫັດ

GD-TTE-02

ຈຳນວນຄົນຕ່ຳສຸດ

2

ອອກເດີນທາງຈາກ

ໂຮງແຮມ

ໄປຮັບ

Include

ປີ້ຍົນ ແລະ ທີ່ພັກ - ຫຼວງພະບາງ 4 ມື້ 3 ຄືນ (ຫ້ອງພລູວິລລ່າ)

ປີ້ຍົນ ແລະ ທີ່ພັກ - ຫຼວງພະບາງ 4 ມື້ 3 ຄືນ (ຫ້ອງພລູ ...

4 ມື້3 ຄືນ | ຫຼວງພະບາງ, ລາວ
ປີ້ຍົນໄປກັບ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ - ຫຼວງພະບາງ, ລວມຄ່າທີ່ພັກ 3 ຄືນຢູ່ຫ້ອງພລູວິລລ່າຂອງໂຮງແຮມທີ່ທ່ານເລືອກ

ລະຫັດ

LPQ-4D3N-DLT-PV2

ຈຳນວນຄົນຕ່ຳສຸດ

2

ອອກເດີນທາງຈາກ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ໄປຮັບ

Include

ປີ້ຍົນ ແລະ ທີ່ພັກ - ຫຼວງພະບາງ 4 ມື້ 3 ຄືນ ກັບການບິນລາວ

ປີ້ຍົນ ແລະ ທີ່ພັກ - ຫຼວງພະບາງ 4 ມື້ 3 ຄືນ ກັບການບິ ...

4 ມື້ 3 ຄືນ | ຫຼວງພະບາງ, ລາວ
ປີ້ຍົນໄປກັບ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ - ຫຼວງພະບາງ, ລວມຄ່າທີ່ພັກ 3 ຄືນຢູ່ໂຮງແຮມທີ່ທ່ານເລືອກ

ລະຫັດ

LPQ-4D3N-DLT-PRO-LA

ຈຳນວນຄົນຕ່ຳສຸດ

2

ອອກເດີນທາງຈາກ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ໄປຮັບ

Include

Pullman Luangprabang

ປີ້ຍົນ ແລະ ທີ່ພັກ - ຫຼວງພະບາງ 3 ມື້ 2 ຄືນ (ຫ້ອງພລູ ...

3 ມື້ 2 ຄືນ | ຫຼວງພະບາງ, ລາວ
ປີ້ຍົນໄປກັບ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ - ຫຼວງພະບາງ, ລວມຄ່າທີ່ພັກ 2 ຄືນຢູ່ຫ້ອງພລູວິລລ່າຂອງໂຮງແຮມທີ່ທ່ານເລືອກ

ລະຫັດ

LPQ-3D2N-DLT-PV1

ຈຳນວນຄົນຕ່ຳສຸດ

2

ອອກເດີນທາງຈາກ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ໄປຮັບ

Include

ໂປຮໂມຊັ່ນ ລາວທ່ຽວລາວກັບລາວສະກາຍເວ - ຫຼວງພະບາງ 3 ມື້ 2 ຄືນ

ໂປຮໂມຊັ່ນ ລາວທ່ຽວລາວກັບລາວສະກາຍເວ - ຫຼວງພະບາງ 3 ມື ...

3 ມື້ 2 ຄືນ | ຫຼວງພະບາງ, ລາວ
ປີ້ຍົນໄປກັບ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ - ຫຼວງພະບາງ, ລວມຄ່າທີ່ພັກ 2 ຄືນຢູ່ໂຮງແຮມທີ່ທ່ານເລືອກ

ລະຫັດ

LPQ-3D2N-DLT-PRO-LS

ຈຳນວນຄົນຕ່ຳສຸດ

2

ອອກເດີນທາງຈາກ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ໄປຮັບ

Exclude

ໂປຮໂມຊັ່ນ ລາວທ່ຽວລາວກັບລາວສະກາຍເວ - ຫຼວງພະບາງ 4 ມື້ 3 ຄືນ

ໂປຮໂມຊັ່ນ ລາວທ່ຽວລາວກັບລາວສະກາຍເວ - ຫຼວງພະບາງ 4 ມື ...

4 ມື້ 3 ຄືນ | ຫຼວງພະບາງ, ລາວ
ປີ້ຍົນໄປກັບ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ - ຫຼວງພະບາງ, ລວມຄ່າທີ່ພັກ 3 ຄືນຢູ່ໂຮງແຮມທີ່ທ່ານເລືອກ

ລະຫັດ

LPQ-4D3N-DLT-PRO-LS

ຈຳນວນຄົນຕ່ຳສຸດ

2

ອອກເດີນທາງຈາກ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ໄປຮັບ

Exclude

Kuangsi Waterfall in Luangprabang

ປີ້ຍົນ ແລະ ທີ່ພັກ - ຫຼວງພະບາງ 3 ມື້ 2 ຄືນ ກັບການບິ ...

3 ມື້ 2 ຄືນ | ຫຼວງພະບາງ, ລາວ
ປີ້ຍົນໄປກັບ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ - ຫຼວງພະບາງ, ລວມຄ່າທີ່ພັກ 2 ຄືນຢູ່ໂຮງແຮມທີ່ທ່ານເລືອກ

ລະຫັດ

LPQ-3D2N-DLT-PRO-LA

ຈຳນວນຄົນຕ່ຳສຸດ

2

ອອກເດີນທາງຈາກ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ໄປຮັບ

Include

ກິດຈະກຳເຮືອນຕົ້ນໄມ້ (3 ມື້/2 ຄືນ)

ກິດຈະກຳເຮືອນຕົ້ນໄມ້ (3 ມື້/2 ຄືນ)

3 ມື້ | ປາກຊອງ / ພູພຽງບໍລະເວນ
ສະຖານທີ່ແມ່ນສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ດ້ວຍທາງຍ່າງເທ່ົານັ້ນ. ບໍ່ມີລົດ. ບໍ່ມີສຽງວົນແຊວ. ບໍ່ມີຄວັນ! ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽ...

ລະຫັດ

GD-TTE-03

ຈຳນວນຄົນຕ່ຳສຸດ

2

ອອກເດີນທາງຈາກ

ໂຮງແຮມ

ໄປຮັບ

Include

ທ່ຽວຟາມຄວາຍດ້ວຍຕົວເອງ

ທ່ຽວຟາມຄວາຍດ້ວຍຕົວເອງ

45 mins | ຫຼວງພະບາງ, ລາວ
ທ່ຽວຟາມຄວາຍດ້ວຍຕົວເອງ

ລະຫັດ

LPQ-HD-LBD-01

ຈຳນວນຄົນຕ່ຳສຸດ

1

ອອກເດີນທາງຈາກ

Laos buffalo Dairy

ໄປຮັບ

Exclude

ໄກ້ພາທ່ຽວຟາມຄວາຍ

ໄກ້ພາທ່ຽວຟາມຄວາຍ

1 Hour | ຫຼວງພະບາງ, ລາວ
ໄກ້ພາທ່ຽວຟາມຄວາຍ

ລະຫັດ

LPQ-HD-LBD-02

ຈຳນວນຄົນຕ່ຳສຸດ

1

ອອກເດີນທາງຈາກ

Laos buffalo Dairy

ໄປຮັບ

Exclude

ຮຽນເຮັດເຄື່ອງປັ້ນດິນເຜົາເຄິ່ງມື້ (ເຕັມແພັກເກັດ)

ຮຽນເຮັດເຄື່ອງປັ້ນດິນເຜົາເຄິ່ງມື້ (ເຕັມແພັກເກັດ)

ເຄິ່ງມື້ | ຫຼວງພະບາງ, ລາວ
ສຳພັດກັບສິລະປະການເຮັດເຄື່ອງປັ້ນດິນເຜົາ ແລະ ຊິມລົດຊາດອາຫານລາວທີ່ເຮັດຈາກວັດຖຸດິບທີ່ສົດໃໝ່ຈາກສວນ

ລະຫັດ

LPQ-HD-PHLF-01

ຈຳນວນຄົນຕ່ຳສຸດ

2

ອອກເດີນທາງຈາກ

ໂຮງແຮມ

ໄປຮັບ

Include

ໂປຮໂມຊັ່ນ ລາວທ່ຽວລາວກັບລາວສະກາຍເວ - ລາວໃຕ້ 4 ມື້ 3 ຄືນ

ໂປຮໂມຊັ່ນ ລາວທ່ຽວລາວກັບລາວສະກາຍເວ - ລາວໃຕ້ 4 ມື້ 3 ...

4 ມື້ 3 ຄືນ | ຈຳປາສັກ / ປາກເຊ
ປີ້ຍົນໄປກັບ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ - ປາກເຊ, ລວມຄ່າທີ່ພັກ 3 ຄືນຢູ່ໂຮງແຮມທີ່ທ່ານເລືອກໃນປາກເຊ ຫຼື ຈຳປາສັກ

ລະຫັດ

CH-4D3N-DLT-PRO-LS

ຈຳນວນຄົນຕ່ຳສຸດ

2

ອອກເດີນທາງຈາກ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ໄປຮັບ

Include

ໂປຮໂມຊັ່ນ ລາວທ່ຽວລາວກັບລາວສະກາຍເວ - ລາວໃຕ້ 3 ມື້ 2 ຄືນ

ໂປຮໂມຊັ່ນ ລາວທ່ຽວລາວກັບລາວສະກາຍເວ - ລາວໃຕ້ 3 ມື້ 2 ...

3 ມື້ 2 ຄືນ | ຈຳປາສັກ / ປາກເຊ
ປີ້ຍົນໄປກັບ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ - ປາກເຊ, ລວມຄ່າທີ່ພັກ 2 ຄືນຢູ່ໂຮງແຮມທີ່ທ່ານເລືອກໃນປາກເຊ ຫຼື ຈຳປາສັກ

ລະຫັດ

CH-3D2N-DLT-PRO-LS

ຈຳນວນຄົນຕ່ຳສຸດ

2

ອອກເດີນທາງຈາກ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ໄປຮັບ

Include

ໂປຮໂມຊັ່ນ ລາວທ່ຽວລາວ -   ທ່ຽວລາວໃຕ້ 3 ມື້ 2 ຄືນ ກັບການບິນລາວ

ໂປຮໂມຊັ່ນ ລາວທ່ຽວລາວ - ທ່ຽວລາວໃຕ້ 3 ມື້ 2 ຄືນ ກັ ...

3 ມື້ 2 ຄືນ | ຈຳປາສັກ / ປາກເຊ
ປີ້ຍົນໄປກັບ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ - ປາກເຊ, ລວມຄ່າທີ່ພັກ 2 ຄືນຢູ່ໂຮງແຮມທີ່ທ່ານເລືອກໃນປາກເຊ ຫຼື ຈຳປາສັກ

ລະຫັດ

CH-3D2N-DLT-PRO-LA

ຈຳນວນຄົນຕ່ຳສຸດ

2

ອອກເດີນທາງຈາກ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ໄປຮັບ

Include

ໂປຮໂມຊັ່ນ ລາວທ່ຽວລາວ -   ທ່ຽວລາວໃຕ້ 4 ມື້ 3 ຄືນ ກັບການບິນລາວ

ໂປຮໂມຊັ່ນ ລາວທ່ຽວລາວ - ທ່ຽວລາວໃຕ້ 4 ມື້ 3 ຄືນ ກັ ...

4 ມື້ 3 ຄືນ | ຈຳປາສັກ / ປາກເຊ
ປີ້ຍົນໄປກັບ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ - ປາກເຊ, ລວມຄ່າທີ່ພັກ 3 ຄືນຢູ່ໂຮງແຮມທີ່ທ່ານເລືອກໃນປາກເຊ ຫຼື ຈຳປາສັກ

ລະຫັດ

CH-4D3N-DLT-PRO-LA

ຈຳນວນຄົນຕ່ຳສຸດ

2

ອອກເດີນທາງຈາກ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ໄປຮັບ

Include

ຮຽນເຮັດເຄື່ອງປັ້ນດິນເຜົາ

ຮຽນເຮັດເຄື່ອງປັ້ນດິນເຜົາ

45 minutes | ຫຼວງພະບາງ, ລາວ
ສຳພັດກັບສິລະປະການເຮັດເຄື່ອງປັ້ນດິນເຜົາ

ລະຫັດ

LPQ-HD-PHLF-04

ຈຳນວນຄົນຕ່ຳສຸດ

2

ອອກເດີນທາງຈາກ

ບ້ານຈ່ານເໜືອ (ບ່ອນເຮັດເຄື່ອງປັ້ນກິນເຜົາ)

ໄປຮັບ

Exclude

ລ່ອງເຮືອໄປນ້ຳຕົກຕາດກວາງຊີ ພ້ອມກັບຮັບປະທານເຂົ້າທ່ຽງກັບ ເຮືອ Khopfa

ລ່ອງເຮືອໄປນ້ຳຕົກຕາດກວາງຊີ ພ້ອມກັບຮັບປະທານເຂົ້າທ່ຽງ ...

Half Day | ຫຼວງພະບາງ, ລາວ
ປະສົບການລ່ອງເຮືອທີ່ປະທັບໃຈໄປນ້ຳຕົກຕາດກວາງຊີ + ອາຫານທ່ຽງ 4 ຄອດຢູ່ເທິງດາດຟ້າເຮືອ

ລະຫັດ

LPQ-HD-KMC-01

ຈຳນວນຄົນຕ່ຳສຸດ

1

ອອກເດີນທາງຈາກ

ທ່າເຮືອ ໂຮງແຮມ The Belle Rive

ໄປຮັບ

Exclude

Sunset cruise

ລ່ອງເຮືອເບິ່ງຕາເວັນຕົກດິນກັບຂອບຟ້າ-COPY20240315010 ...

2 ຊົ່ວໂມງ | ຫຼວງພະບາງ, ລາວ
ເພີດເພີບກັບທິວທັດ ແລະ ເບິ່ງຕາເວັນຕົກດິນແບບ 360 ອົງສາຈາກລະບຽງຂອງເຮືອ.

ລະຫັດ

LPQ-KMC-02-COPY20240315010355-COPY20240315010355

ຈຳນວນຄົນຕ່ຳສຸດ

1

ອອກເດີນທາງຈາກ

ທ່າເຮືອຂອງໂຮງແຮມThe Belle Rive

ໄປຮັບ

Exclude

Sunset cruise

ລ່ອງເຮືອເບິ່ງຕາເວັນຕົກດິນກັບຂອບຟ້າ

2 ຊົ່ວໂມງ | ຫຼວງພະບາງ, ລາວ
ເພີດເພີບກັບທິວທັດ ແລະ ເບິ່ງຕາເວັນຕົກດິນແບບ 360 ອົງສາຈາກລະບຽງຂອງເຮືອ.

ລະຫັດ

LPQ-KMC-02

ຈຳນວນຄົນຕ່ຳສຸດ

1

ອອກເດີນທາງຈາກ

ທ່າເຮືອຂອງໂຮງແຮມThe Belle Rive

ໄປຮັບ

Exclude

Kayak along the beautiful Nam Song River

ພາຍເຮືອກາຍັກເຄິ່ງມື້ທີ່ແມ່ນ້ຳຊອງ

ເຄິ່ງມື້ | ວັງວຽງ
ພາຍເຮືອກາຍັກທີ່ແມ່ນ້ຳຊອງ

ລະຫັດ

VV-HD-NT-20

ຈຳນວນຄົນຕ່ຳສຸດ

1

ອອກເດີນທາງຈາກ

ໂຮງແຮມໃນວັງວຽງ

ໄປຮັບ

Include

1 ມື້ກັບການຮຽນປີນຜາ

1 ມື້ກັບການຮຽນປີນຜາ

1 ມື້ | ວັງວຽງ
ຮຽນຮູ້ທັກສະການປີນຜາສຳລັບຜູ້ເລີ່ມຕົ້ນ

ລະຫັດ

VV-FD-ACS-03

ຈຳນວນຄົນຕ່ຳສຸດ

1

ອອກເດີນທາງຈາກ

N.A.

ໄປຮັບ

Include

ສຳຫຼວດເມືອງວັງວຽງໄປກັບ GDL

ສຳຫຼວດເມືອງວັງວຽງໄປກັບ GDL

1 ວັນ | ວັງວຽງ
ທ່ຽວຊົມຖ້ຳ + ຍ່າງປ່າ ແລະ ພາຍເຮືອກາຍັກທ່ຽວຊົມວິຖີຊີວິດໃນຊົນນະບົດ

ລະຫັດ

GD-VV-T-01.1

ຈຳນວນຄົນຕ່ຳສຸດ

1

ອອກເດີນທາງຈາກ

ຫ້ອງການ ກລີນດິສໂຄເວີລີ ວັງວຽງ

ໄປຮັບ

Include

ຄວາມລັບທີ່ສວຍງາມຂອງທຳມະຊາດເມືອງວັງວຽງ

ຄວາມລັບທີ່ສວຍງາມຂອງທຳມະຊາດເມືອງວັງວຽງ

1 ວັນ | ວັງວຽງ
ທ່ຽວຊົມຫີນຍ້ອຍທີ່ໜ້າອັດສະຈັນ ແລະ ການຍ່າງປ່າໄປຊົມຄວາມງາມທີ່ທຳມະຊາດເຊື່ອງໄວ້

ລະຫັດ

GD-VV-T-02.1

ຈຳນວນຄົນຕ່ຳສຸດ

1

ອອກເດີນທາງຈາກ

ຫ້ອງການ ກລີນດິສໂຄເວີລີ ວັງວຽງ

ໄປຮັບ

Include

ປະສົບການໃນການສຳຫຼວດວັງວຽງ (2)

ປະສົບການໃນການສຳຫຼວດວັງວຽງ (2)

1 ວັນ | ວັງວຽງ
ພາຍເຮືອກາຍັກລ່ອງໄປຕາມນ້ຳຊອງ + ທ່ຽວຊົມຖ້ຳ ແລະ ຟາມປອດສານພິດ

ລະຫັດ

GD-VV-K-21

ຈຳນວນຄົນຕ່ຳສຸດ

1

ອອກເດີນທາງຈາກ

ຫ້ອງການ ກລີນດິສໂຄເວີລີ ວັງວຽງ

ໄປຮັບ

Include