ວິທີຈອງທົວກັບ Discover Laos Today
ວິທີຈອງທົວກັບ Discover Laos Today

Post

ວິທີຈອງທົວກັບ Discover Laos Today

 

ຈອງທົວກັບ Discover Laos Today ໄດ້ງ່າຍໆພຽງ 8 ຂັ້ນຕອນ!

 

ຂັ້ນຕອນທີ່ 1: ເລືອກກິດຈະກຳ/ທົວທີ່ທ່ານສົນໃຈ

ຂັ້ນຕອນທີ່ 2: ເລືອກວັນທີທີ່ທ່ານຕ້ອງການຈະອອກທົວ, ເລືອກຈໍານວນຄົນ ແລະ ກົດການຈອງ

ຂັ້ນຕອນທີ່ 3: ໃສ່ຂໍ້ມູນຂອງທ່ານ  

ຂັ້ນຕອນທີ່ 4: ກົດການຈອງ

ຂັ້ນຕອນທີ່ 5: ກວດເບິ່ງຂໍ້ມູນທົວຕ່າງໆໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ແລະ ກົດເຊັກເອົ້າ (Checkout)

ຂັ້ນຕອນທີ່ 6: ຊຳລະເງິນຜ່ານ BCEL One App

ຂັ້ນຕອນທີ່ 7: ກວດເບິ່ງອີເມລຂອງທ່ານ ເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານໄດ້ຮັບອີເມລຢືນຢັນການຈອງແລ້ວ

ຂັ້ນຕອນທີ່ 8: ກຽມຕົວໃຫ້ພ້ອມໃນການ ດິສໂຄເວີລາວ!

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ວິທີຈອງຜ່ານ Visa, MasterCard, UnionPay...

 
POSTED BY

Sitpasert Lattanavong

A young, enthusiastic social media and content creator, Voy researches and promotes Lao companies' products and services through innovative and exciting contents to engage audiences on the website and multiple social media platforms.