Half-Day and Full-Day Tours in Laos
Half-Day and Full-Day Tours in Laos
 

ວັນທີ່: 07/11/2022

Half-Day and Full-Day Tours in Laos

 
ນາກີ່ນີບາ ທີ່ໂຮງເເຮມສາມນາກາ

ນາກີ່ນີບາ ທີ່ໂຮງເເຮມສາມນາກາ

2 ຊົວໂມງ | ຫຼວງພະບາງ, ລາວ
ນາກີ່ນີບາ ເປັນບາເຫຼົ້ານ້ອງໃຫມ່ ໃຕ້ຕຶກຄໍາບົວ ຂອງໂຮງເເຮມ ສາມນາກາ ເຊີ່ງໄດ້ພາງຕົວຢູ່ຢ່າງເເນບນຽນເບື່ອງຂອງ...

ລະຫັດ

LPQ-HD-3NG-BAR

ຈຳນວນຄົນຕ່ຳສຸດ

1

ອອກເດີນທາງຈາກ

Nagini Bar by 3 Nagas

ໄປຮັບ

Exclude

ຫຼິ້ນໂຍຄະໃນວັງວຽງ

ຫຼິ້ນໂຍຄະໃນວັງວຽງ

90 ນາທີ | ວັງວຽງ
ຖ້າການຮຽນຄັ້ງນີ້ແມ່ນການຮຽນຫຼິ້ນໂຄຄະຄັ້ງທຳອິດຂອງທ່ານ, ພວກເຮົາຍິນດີຫຼາຍທີ່ເຫັນທ່ານຢູ່ໃນຫ້ອງຮຽນນີ້. ຖ້າ...

ລະຫັດ

VV-HD-YGV-01

ຈຳນວນຄົນຕ່ຳສຸດ

1

ອອກເດີນທາງຈາກ

ໂຮງແຮມຊິວເວີນາກາ

ໄປຮັບ

Exclude

ລົດ ATV, ຍ່າງປ່າ, ຂົວອ่ູ, ນ້ຳຕົກຕາດ, ຂິ່ສາຍສະລິງ 9 ເສັ້ນ

ລົດ ATV, ຍ່າງປ່າ, ຂົວອ่ູ, ນ້ຳຕົກຕາດ, ຂິ່ສາຍສະລິງ 9 ເສັ້ນ

3 Hours | ອຸດົມໄຊ
ຂີ່ລົດ ATV ໄປນ້ຳຕົກຕາດ + ຂີ່ສາຍສະລິງ 9 ເສັ້ນ

ລະຫັດ

OU-HD-NKYP-TZ44

ຈຳນວນຄົນຕ່ຳສຸດ

1

ອອກເດີນທາງຈາກ

ນໍ້າກັດຢໍລະປາ

ໄປຮັບ

Exclude

ລົດ ATV, ຍ່າງປ່າ, ຕົ້ນໄມ້ໃຫ່ຍ, ຂົວອູ່, ນ້ຳຕົກຕາດ, ຂີ່ສະລິງ 9 ເສັ້ນ

ລົດ ATV, ຍ່າງປ່າ, ຕົ້ນໄມ້ໃຫ່ຍ, ຂົວອູ່, ນ້ຳຕົກຕາດ, ຂີ່ສະລິງ 9 ເສັ້ ...

5.5 ຊົວໂມງ | ອຸດົມໄຊ
ຂີ່ລົດ ATV ໄປນ້ຳຕົກຕາດ ນ້ຳກັດ + ຊົມຕົ້ນໄມ້ໃຫ່ຍ + ຍ່າງຂົວອູ່ 13 ແຫ່ງ + ຂີ່ສະລິງ 9ເສັ້ນ

ລະຫັດ

OU-HD-NKYP-TZ42

ຈຳນວນຄົນຕ່ຳສຸດ

1

ອອກເດີນທາງຈາກ

ນໍ້າກັດຢໍລະປາ

ໄປຮັບ

Exclude

ການໄຕ່ຂົວອູ່

ການໄຕ່ຂົວອູ່

2 ຊົ່ວໂມງ | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ປະເທດລາວ
ລາຍການທີ 02: ໄຕ່ຂົວອູ່ ເທິງປາຍໄມ້ 22 ຊົ່ວ ຕວາມຍາວ 1,000 ແມັດ ໃຊ້ເວລາ 2 ຊົ່ວໂມງ

ລະຫັດ

VTE-HD-NPYP-ACT-002

ຈຳນວນຄົນຕ່ຳສຸດ

1

ອອກເດີນທາງຈາກ

ສູນຂໍ້ມູນ

ໄປຮັບ

Exclude

ຂັບ ATV ໃນເຂດສວນນໍ້າ

ຂັບ ATV ໃນເຂດສວນນໍ້າ

1 ຊົ່ວໂມງ | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ປະເທດລາວ
ລາຍການທີ 08: ຂັບ ATV ໃນເຂດສວນນໍ້າ

ລະຫັດ

VTE-HD-NPYP-ACT-007

ຈຳນວນຄົນຕ່ຳສຸດ

1

ອອກເດີນທາງຈາກ

ໄປຮັບ

Exclude

ໄກ້ພາທ່ຽວຟາມຄວາຍ

ໄກ້ພາທ່ຽວຟາມຄວາຍ

1 Hour | ຫຼວງພະບາງ, ລາວ
ໄກ້ພາທ່ຽວຟາມຄວາຍ

ລະຫັດ

LPQ-HD-LBD-02

ຈຳນວນຄົນຕ່ຳສຸດ

1

ອອກເດີນທາງຈາກ

Laos buffalo Dairy

ໄປຮັບ

Exclude

ເຊົ່າລົດບັກກີ້ເຄິ່ງມື້

ເຊົ່າລົດບັກກີ້ເຄິ່ງມື້

4 ຊົ່ວໂມງ | ວັງວຽງ
ການເຊົ່າລົດບັກກີ້ມັນເປັນກິດຈະກຳທີ່ດີທີ່ສຸດມັນການເລີ່ມຕົ້ນທ່ຽວໃນເມືອງວັງວຽງ. ມາສຳຫຼວດເມືອງແຫ່ງນີ້ ແລະ...

ລະຫັດ

VV-HD-GMT-BG01

ຈຳນວນຄົນຕ່ຳສຸດ

1

ອອກເດີນທາງຈາກ

ບໍລິສັດທ່ອງທ່ຽວ ກລີນມໍນິ້ງ

ໄປຮັບ

Include

Kayak along the beautiful Nam Song River

ພາຍເຮືອກາຍັກເຄິ່ງມື້ທີ່ແມ່ນ້ຳຊອງ

ເຄິ່ງມື້ | ວັງວຽງ
ພາຍເຮືອກາຍັກທີ່ແມ່ນ້ຳຊອງ

ລະຫັດ

VV-HD-NT-20

ຈຳນວນຄົນຕ່ຳສຸດ

1

ອອກເດີນທາງຈາກ

ໂຮງແຮມໃນວັງວຽງ

ໄປຮັບ

Include

ຜະຈົນໄພຜ່ານນ້ຳຊອງເຄິ່ງມື້, ພາຍເຮືອກາຍັກ ແລະ ຂີ່ຊິບໄລ

ຜະຈົນໄພຜ່ານນ້ຳຊອງເຄິ່ງມື້, ພາຍເຮືອກາຍັກ ແລະ ຂີ່ຊິບໄລ

ເຄິ່ງມື້ | ວັງວຽງ
ພາຍເຮືອກາຍັກ ແລະ ຂີ່ຊິບໄລເບິ່ງທິວທັດທຳມະຊາດອັນສວຍງາມຜ່ານນ້ຳຊອງ + ຍ່າງຂຶ້ນຜານອນ

ລະຫັດ

VV-HD-WT-04

ຈຳນວນຄົນຕ່ຳສຸດ

1

ອອກເດີນທາງຈາກ

ຫ້ອງການບໍລິສັດທ່ອງທ່ຽວ ວັນເດີຟູນ

ໄປຮັບ

Include

1 Day Kayaking caving and Tubing inside the Cave

1 Day Kayaking caving and Tubing inside the Cave

Full Day | ວັງວຽງ
The tour leaves at 9:00am from VangVieng by truck. We will drive 8 km north to Ban. Vieng Samai wher...

ລະຫັດ

VV-FD-NT-T01

ຈຳນວນຄົນຕ່ຳສຸດ

2

ອອກເດີນທາງຈາກ

Your Hotel in Town

ໄປຮັບ

Include

ທົວ 1 ວັນ: ພາຍເຮືອກາຍັກ - ຂີ່ກົງເບັງລອກຖ້ຳ ແລະ ຂີ່ສະລິງ

ທົວ 1 ວັນ: ພາຍເຮືອກາຍັກ - ຂີ່ກົງເບັງລອກຖ້ຳ ແລະ ຂີ່ສະລິງ

ໝົດມື້ | ວັງວຽງ
ພາຍເຮືອກາຍັງລ່ອງໄປຕາມນ້ຳຊອງ + ຂີ່ກົງເບັງລອດຖ້ຳນອນ + ຮັບປະທານອາຫານທ່ຽງກັບທິວທັດທີ່ສວາຍງາມ + ຂີ່ສະລິງຜ...

ລະຫັດ

VV-FD-WT-14

ຈຳນວນຄົນຕ່ຳສຸດ

1

ອອກເດີນທາງຈາກ

ວັງວຽງ

ໄປຮັບ

Include

ສຳຫຼວດວັງວຽງ 1 ວັນກັບ 4 ຖ້ຳ, 2 ໝູ່ບ້ານ ແລະ ພາຍເຮືອກາຍັກ

ສຳຫຼວດວັງວຽງ 1 ວັນກັບ 4 ຖ້ຳ, 2 ໝູ່ບ້ານ ແລະ ພາຍເຮືອກາຍັກ

ໝົດມື້ | ວັງວຽງ
ທ່ຽວຊົມ 4 ຖ້ຳ, 2 ໝູ່ບ້ານ + ພາຍເຮືອກາຍັກຕາມແມ່ນ້ຳຊອງ

ລະຫັດ

VV-FD-WT-18

ຈຳນວນຄົນຕ່ຳສຸດ

2

ອອກເດີນທາງຈາກ

ໄປຮັບ

Include

ຂີ່ລົດ ATV, ຍ່າງປ່າ, ຕົ້ນໄມ້ໃຫ່ຍ, ຂົວອູ່, ນໍ້າຕົກຕາດ, ຂີ່ສະລິງ 18

ຂີ່ລົດ ATV, ຍ່າງປ່າ, ຕົ້ນໄມ້ໃຫ່ຍ, ຂົວອູ່, ນໍ້າຕົກຕາດ, ຂີ່ສະລິງ 18

ໝົດມື້ | ອຸດົມໄຊ
ຂີ່ລົດ ATV ໄປນ້ຳຕົກຕາດ+ ຂົວອູ່ 13 ແຫ່ງ + ຂີ່ສາຍສະລິງ

ລະຫັດ

OU-HD-NKYP-TZ19

ຈຳນວນຄົນຕ່ຳສຸດ

1

ອອກເດີນທາງຈາກ

ນໍ້າກັດຢໍລະປາ

ໄປຮັບ

Exclude

ຂີ່ລົດຖີບ, ຍ່າງປ່າ, ຂົວອູ່, ນ້ຳຕົກຕາດ, ຂີ່ສາຍສະລິງ 18 ເສັ້ນ

ຂີ່ລົດຖີບ, ຍ່າງປ່າ, ຂົວອູ່, ນ້ຳຕົກຕາດ, ຂີ່ສາຍສະລິງ 18 ເສັ້ນ

ໝົດມື້ | ອຸດົມໄຊ
ຂີ່ລົດຖີບໄປນ້ຳຕົກຕາດ + ຂ້າມຂົວອູ 13 ແຫ່ງ + ຂີ່ສາຍສະລິງ 18 ເສັ້ນ

ລະຫັດ

OU-FD-NKYP-TZ16

ຈຳນວນຄົນຕ່ຳສຸດ

1

ອອກເດີນທາງຈາກ

ນໍ້າກັດຢໍລະປາ

ໄປຮັບ

Exclude

ອີເລເຟນ ຊາເລັນ (Elephant Challenge)

ອີເລເຟນ ຊາເລັນ (Elephant Challenge)

1 ວັນ | ວັງວຽງ
ຂີ່ຊິບໄລທີ່ຖ້ຳນ້ຳ, ລ່ອງກົງເບັງລອດຖ້ຳ, ພາຍເຮືອກາຍັກ ແລະ ຂີ່ລົດບັກກີ້.

ລະຫັດ

VV-FD-NT-16

ຈຳນວນຄົນຕ່ຳສຸດ

2

ອອກເດີນທາງຈາກ

ໂຮງແຮມໃນວັງວຽງ

ໄປຮັບ

Include

ລົດສະກຸດເຕີໄຟຟ້າ

ລົດສະກຸດເຕີໄຟຟ້າ

1 ມື້ | ຫຼວງພະບາງ, ລາວ
ການບໍລິການເຊົ່າລົດໃໝ່ທີ່ ໂຮງແຮມ ມາຍລາວໂຮມ

ລະຫັດ

LPQ-FD-DLT-ES1

ຈຳນວນຄົນຕ່ຳສຸດ

1

ອອກເດີນທາງຈາກ

MyLaoHome Hotel and Spa

ໄປຮັບ

Exclude

1 ມື້ກັບການຮຽນປີນຜາ

1 ມື້ກັບການຮຽນປີນຜາ

1 ມື້ | ວັງວຽງ
ຮຽນຮູ້ທັກສະການປີນຜາສຳລັບຜູ້ເລີ່ມຕົ້ນ

ລະຫັດ

VV-FD-ACS-03

ຈຳນວນຄົນຕ່ຳສຸດ

1

ອອກເດີນທາງຈາກ

N.A.

ໄປຮັບ

Include

ລົດສະກຸດເຕີໄຟຟ້າ-COPY20220611110631

ລົດສະກຸດເຕີໄຟຟ້າ-COPY20220611110631

1 ມື້ | ຫຼວງພະບາງ, ລາວ
ການບໍລິການເຊົ່າລົດໃໝ່ທີ່ ໂຮງແຮມ ມາຍລາວໂຮມ

ລະຫັດ

LPQ-FD-DLT-MWL

ຈຳນວນຄົນຕ່ຳສຸດ

1

ອອກເດີນທາງຈາກ

MyLaoHome Hotel and Spa

ໄປຮັບ

Exclude

ລົດຮັບສົ່ງພາຍໃນຣີສອດ, ຍ່າງປ່າ, ຕົ້ນໄມ້ໃຫ່ຍ, ຂົວອູ່, ນ້ຳຕົກຕາດ, ຂີ່ສະລິງ 18 ເສັ້ນ

ລົດຮັບສົ່ງພາຍໃນຣີສອດ, ຍ່າງປ່າ, ຕົ້ນໄມ້ໃຫ່ຍ, ຂົວອູ່, ນ້ຳຕົກຕາດ, ຂີ ...

ໝົດມື້ | ອຸດົມໄຊ
ເດີນທາງດ້ວຍລົດໄປນ້ຳຕົກຕາດ ນ້ຳກັດ + ຊົມຕົ້ນໄມ້ໃຫ່ຍ + ຂີ່ສະລິງ

ລະຫັດ

OU-FD-NKYP-TZ17

ຈຳນວນຄົນຕ່ຳສຸດ

1

ອອກເດີນທາງຈາກ

ນໍ້າກັດຢໍລະປາ

ໄປຮັບ

Exclude

ຍ່າງປ່າ, ຍ່າງຂົວອູ່, ນ້ຳຕົກຕາດ, ຂີ່ສະລິງ 18 ເສັ້ນ

ຍ່າງປ່າ, ຍ່າງຂົວອູ່, ນ້ຳຕົກຕາດ, ຂີ່ສະລິງ 18 ເສັ້ນ

Full Day | ອຸດົມໄຊ
ພັກກິນອາຫານທ່ຽງຢູ່ນຳຕົກຕາດ + ຂີ່ສະລິງ 18 ເສັ້ນ

ລະຫັດ

OU-HD-NKYP-TZ15

ຈຳນວນຄົນຕ່ຳສຸດ

1

ອອກເດີນທາງຈາກ

ນໍ້າກັດຢໍລະປາ

ໄປຮັບ

Exclude

ຍ່າງປ່າ, ຂົວອູ່, ນ້ຳຕົກຕາດ, ຊົມຕົ້ນໄມ້ໃຫ່ຍ

ຍ່າງປ່າ, ຂົວອູ່, ນ້ຳຕົກຕາດ, ຊົມຕົ້ນໄມ້ໃຫ່ຍ

ໝົດມື້ | ອຸດົມໄຊ
ນ້ຳຕົກຕາດ ນ້ຳກັດ + ຂົວອູ່ + ຊົມຕົ້ນໄມ້ໃຫ່ຍ

ລະຫັດ

OU-FD-NKYP-TG34

ຈຳນວນຄົນຕ່ຳສຸດ

1

ອອກເດີນທາງຈາກ

ນໍ້າກັດຢໍລະປາ

ໄປຮັບ

Exclude

ຍ່າງປ່າ, ຊົມຕົ້ນໄມ້ຍັກ, ຍ່າງຂົວອູ່, ນ້ຳຕົກຕາດ, ຂີ່ສະລິງ 9 ເສັ້ນ

ຍ່າງປ່າ, ຊົມຕົ້ນໄມ້ຍັກ, ຍ່າງຂົວອູ່, ນ້ຳຕົກຕາດ, ຂີ່ສະລິງ 9 ເສັ້ນ

Full Day | ອຸດົມໄຊ
ຍ່າງໄປຕາດ ຫ້ວຍຊຸມ+ ກິນອາຫານທ່ຽງໃນປ່າ + ຂີ່ງສະລິງ

ລະຫັດ

OU-FD-NKYP-TZ18

ຈຳນວນຄົນຕ່ຳສຸດ

1

ອອກເດີນທາງຈາກ

ນໍ້າກັດຢໍລະປາ

ໄປຮັບ

Exclude

ຍ່າງປ່າ, ເຮືອນຕົ້ນໄມ້, ຂົວອູ່, ນ້ຳຕົກຕາດ, ຊົມຕົ້ນໄມ້ໃຫ່ຍ

ຍ່າງປ່າ, ເຮືອນຕົ້ນໄມ້, ຂົວອູ່, ນ້ຳຕົກຕາດ, ຊົມຕົ້ນໄມ້ໃຫ່ຍ

Full Day | ອຸດົມໄຊ
ເຮືອນຕົ້ນໄມ້ + ຂົວອູ່ + ນ້ຳຕົກຕາດ + ຊົມຕົ້ນໄມ້ໃຫ່ຍ

ລະຫັດ

OU-FD-NKYP-TT35

ຈຳນວນຄົນຕ່ຳສຸດ

1

ອອກເດີນທາງຈາກ

ນໍ້າກັດຢໍລະປາ

ໄປຮັບ

Exclude

ປັ່ນລົດຖີບທ່ຽວເມືອງວັງວຽງ, ທ່ຽວຊົມໝູ່ບ້ານຊົນເຜົ່າ, ຖ້ຳ ແລະ ບລູລາກູນ

ປັ່ນລົດຖີບທ່ຽວເມືອງວັງວຽງ, ທ່ຽວຊົມໝູ່ບ້ານຊົນເຜົ່າ, ຖ້ຳ ແລະ ບລູລາກ ...

ໝົດມື້ | ວັງວຽງ
ປັ່ນລົດຖີບທ່ຽວຊົມນອກເມືອງ + ລອຍນ້ຳໃນບລູລາກູນ + ຖ້ຳປູຄຳອັນລຶກລັບ

ລະຫັດ

VV-FD-WT-20

ຈຳນວນຄົນຕ່ຳສຸດ

1

ອອກເດີນທາງຈາກ

ໄປຮັບ

Include

ສຳຫຼວດເມືອງວັງວຽງ

ສຳຫຼວດເມືອງວັງວຽງ

1 ມື້ | ວັງວຽງ
ຂີ່ສະລິງທີ່ຖ້ຳນ້ຳ, ຂີ່ກົງເບັງເຂົ້າຖ້ຳນ້ຳ, ສຳຫຼວດຖ້ຳຊ້າງ, ລ່ອງເຮືອຄາຍັກ ແລະ ລ່ອງກົງເບັງທີ່ແມ່ນ້ຳຊອງ.

ລະຫັດ

VV-FD-NT-17

ຈຳນວນຄົນຕ່ຳສຸດ

2

ອອກເດີນທາງຈາກ

ໂຮງແຮມໃນວັງວຽງ

ໄປຮັບ

Include

ທ່ຽວວັງວຽງໜຶ່ງວັນ (1)

ທ່ຽວວັງວຽງໜຶ່ງວັນ (1)

ໝົດມື້ | ວັງວຽງ
ທ່ຽວວັງວຽງໜຶ່ງວັນດ້ວຍການພາຍເຮືອກາຍັກ, ລ່ອງກົງເບັງລອດຖ້ຳ ແລະ ບລູລາກູນ 1 ຫຼື 2

ລະຫັດ

VV-FD-GMT-T03

ຈຳນວນຄົນຕ່ຳສຸດ

1

ອອກເດີນທາງຈາກ

ໂຮງແຮມໃນວັງວຽງ

ໄປຮັບ

Include

ທ່ຽວວັງວຽງໜຶ່ງວັນດ້ວຍລົດບັກກີ້

ທ່ຽວວັງວຽງໜຶ່ງວັນດ້ວຍລົດບັກກີ້

ໝົດມື້ | ວັງວຽງ
ທົວ 1 ວັນໄປກັບການພາຍເຮືອກາຍັກ, ໄປຖ້ຳນອນ, ຂີ່ບັກກີ້ໄປບລູລາກູນ 2

ລະຫັດ

VV-FD-GMT-T01

ຈຳນວນຄົນຕ່ຳສຸດ

1

ອອກເດີນທາງຈາກ

ໂຮງແຮມໃນວັງວຽງ

ໄປຮັບ

Include

ທົວວັງວຽງ 1ມື້ດ້ວຍຂີ່ສະລິງ

ທົວວັງວຽງ 1ມື້ດ້ວຍຂີ່ສະລິງ

ໝົດມື້ | ວັງວຽງ
ທົວວັງວຽງ 1ມື້ດ້ວຍ ການພາຍເຮືອຄາຍັກຜ່ານແມ່ນ້ຳຊອງ, ລ່ອງກົງເບັງໃນເຂົ້າໄປໃນຖ້ຳນອນ, ຂີ່ສະລິງ ແລະ ຂີ່ຊິບໄລ...

ລະຫັດ

VV-FD-GMT-T02

ຈຳນວນຄົນຕ່ຳສຸດ

1

ອອກເດີນທາງຈາກ

Hotel ໂຮງແຮມ

ໄປຮັບ

Include

ຫຼິ້ນກິລາກ໋ອບໃນມື້ທຳມະດາທີ່ສະໜາມກ໋ອບຫຼວງພະບາງ ລວມທັງບໍລິການຮັບ-ສົ່ງຈາກຕົວເມືອງ

ຫຼິ້ນກິລາກ໋ອບໃນມື້ທຳມະດາທີ່ສະໜາມກ໋ອບຫຼວງພະບາງ ລວມທັງບໍລິການຮັບ-ສົ ...

ໝົດມື້ | ຫຼວງພະບາງ, ລາວ
ຕີກ໋ອບ 18 ຂຸມ ໃນມື້ທຳມະດາ(ວັນຈັນ-ວັນສຸກ) ທີ່ສະໜາມກ໋ອບຫຼວງພະບາງ ລວມທັງບໍລິການຮັບ-ສົ່ງຈາກຕົວເມືອງ

ລະຫັດ

LPQ-FD-LGC-G01

ຈຳນວນຄົນຕ່ຳສຸດ

1

ອອກເດີນທາງຈາກ

ໂຮງແຮມ

ໄປຮັບ

Exclude

ຫຼິ້ນກິລາກ໋ອບໃນວັນທ້າຍອາທິດທີ່ສະໜາມກ໋ອບຫຼວງພະບາງ ລວມທັງບໍລິການຮັບ-ສົ່ງຈາກຕົວເມືອງ

ຫຼິ້ນກິລາກ໋ອບໃນວັນທ້າຍອາທິດທີ່ສະໜາມກ໋ອບຫຼວງພະບາງ ລວມທັງບໍລິການຮັບ ...

ໝົດມື້ | ຫຼວງພະບາງ, ລາວ
ຕີກ໋ອບ 18 ຂຸມ ໃນວັນທ້າຍອາທິດທີ່ ສະໜາມກ໋ອບຫຼວງພະບາງ ລວມທັງບໍລິການຮັບ-ສົ່ງຈາກຕົວເມືອງ

ລະຫັດ

LPQ-FD-LGC-G02

ຈຳນວນຄົນຕ່ຳສຸດ

1

ອອກເດີນທາງຈາກ

ໂຮງແຮມ

ໄປຮັບ

Exclude