ການປະກາດຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດໃໝ່: ດິສໂຄເວີລາວ ທູເດ ແລະ ບໍລິສັດທ່ອງທ່ຽວ ເອັກໂຊ ລາວ ໄດ້ຮ່ວມມືກັນໃນການໂຄສະນາສົ່ງເສີມ "ລາວທ່ຽວລາວ"
ການປະກາດຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດໃໝ່: ດິສໂຄເວີລາວ ທູເດ ແລະ ບໍລິສັດທ່ອງທ່ຽວ ເອັກໂຊ ລາວ ໄດ້ຮ່ວມມືກັນໃນການໂຄສະນາສົ່ງເສີມ "ລາວທ່ຽວລາວ"

โพสต์

ການປະກາດຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດໃໝ່: ດິສໂຄເວີລາວ ທູເດ ແລະ ບໍລິສັດທ່ອງທ່ຽວ ເອັກໂຊ ລາວ ໄດ້ຮ່ວມມືກັນໃນການໂຄສະນາສົ່ງເສີມ "ລາວທ່ຽວລາວ"

 

ເປົ້າໝາຍ: ເພື່ອເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດໃນປະເທດລາວໄດ້ຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມສາມາດໃນການນໍາໃຊ້ເທັກໂນໂລຢີໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດ, ຂັບເຄືອນໃຫ້ເກີດນະວະຕະກໍາໃໝ່ ແລະ ຫັນມາໃຊ້ດິຈິຕອນໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ.  

ວິໄສທັດ: ເທັກໂນໂລຢີທີ່ສາມາດເຊືອມຕໍ່ລະຫວ່າງທຸລະກິດ ແລະ ລູກຄ້າ. ແບ່ງປັນຄວາມຄິດ, ສ້າງບຸກຄະລາກອນ ແລະ ທ້າທາຍອຸດສາຫະກໍາລະດັບສາກົນ.

ບໍລິສັດ ທ່ອງທ່ຽວ ເອັກໂຊ ລາວ ແລະ ລັດວິສາຫະກິດ ການບິນລາວ ໄດ້ຮ່ວມມືກັນໃນການຈັດໂປຮໂມຊັ່ນສຸດພິເສດ ສຳລັບການທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນປະເທດລາວ. ດິສໂຄເວີລາວ ທູເດ ຈະເຮັດໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວມີວິທີການຈອງແພັກເກັດທົວທີ່ໄວ ແລະ ງ່າຍກວ່າ.

ທົວທີ່ມີຢູ່ໃນເເພັດຟອມຂອງດິສໂຄເວີລາວ

ເເອັກໂອ ທຣາໂວ ລາວ

ຫຼວງພະບາງ

ໂປຮໂມຊັ່ນ ລາວທ່ຽວລາວ - ຫຼວງພະບາງ 3 ມື້ 2 ຄືນ (ລວມທີ່ພັກ ແລະ ປີ້ຍົນຈາກວຽງຈັນ)

  • ປີ້ຍົນໄປກັບ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ - ຫຼວງພະບາງ, ລວມຄ່າທີ່ພັກ 2 ຄືນຢູ່ໂຮງແຮມທີ່ທ່ານເລືອກ, ລາຄາ 1,125,000 ກີບ. ກົດ ທີ່ນີ້ ເພື່ອສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ

ໂປຮໂມຊັ່ນ ລາວທ່ຽວລາວ - ອຸທິຍານແຫ່ງຊາດນໍ້າແອດ-ພູເລີຍ 5 ມື້ 4 ຄືນ (ລວມທີ່ພັກ, ປີ້ຍົນ ແລະ ຄ່າຂົນສົ່ງ)

  • ປີ້ຍົນໄປກັບຂອງສາຍການບິນລາວ ຈາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ - ຫຼວງພະບາງ, ລວມຄ່າທີ່ພັກ 4 ຄືນຢູ່ໂຮງແຮມທີ່ທ່ານເລືອກໃນຫຼວງພະບາງ, ເມືອງຮ້ຽມ, ອຸທິຍານແຫ່ງຊາດນໍ້າແອດ-ພູເລີຍ ແລະ ຄ່າຂົນສົ່ງທັງໝົດ, ລາຄາ 2,423,000 ກີບ. ກົດ ທີ່ນີ້ ເພື່ອສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ

ໂປຮໂມຊັ່ນ ລາວທ່ຽວລາວ - ທ່ຽວລາວເໜືອແບບຮ່ວມຄະນະ 4 ມື້ 3 ຄືນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຫຼວງພະບາງ, ປາກແບ່ງ, ນ້ຳກັດ ຢໍລະປາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (ລວມທີ່ພັກ, ຄ່າຂົນສົ່ງ ແລະ ປີ້ຍົນຈາກວຽງຈັນ)

  • ປີ້ຍົນໄປກັບຂອງສາຍການບິນລາວ ຈາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ - ຫຼວງພະບາງ - ອຸດົມໄຊ, ລວມຄ່າທີ່ພັກ 3 ຄືນຢູ່ໂຮງແຮມທີ່ທ່ານເລືອກໃນຫຼວງພະບາງ, ປາກແບ່ງ ແລະ ນ້ຳກັດຢໍລະປາ ລວມທັງຄ່າຂົນສົ່ງທັງໝົດ, ລາຄາ 2,778,000 ກີບ. ກົດ ທີ່ນີ້ ເພື່ອສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ

ໂປຮໂມຊັ່ນ ລາວທ່ຽວລາວ - ທ່ຽວລາວເໜືອແບບຮ່ວມຄະນະ 4 ມື້ 3 ຄືນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ນ້ຳກັດ ຢໍລະປາ, ປາກແບ່ງ, ຫຼວງພະບາງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (ລວມທີ່ພັກ, ຄ່າຂົນສົ່ງ ແລະ ປີ້ຍົນຈາກວຽງຈັນ)

  • ປີ້ຍົນໄປກັບຂອງສາຍການບິນລາວ ຈາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ - ອຸດົມໄຊ ແລະ ຫຼວງພະບາງ, ລວມຄ່າທີ່ພັກ 3 ຄືນຢູ່ໂຮງແຮມທີ່ທ່ານເລືອກໃນຫຼວງພະບາງ, ປາກແບ່ງ ແລະ ນ້ຳກັດຢໍລະປາ ລວມທັງຄ່າຂົນສົ່ງທັງໝົດ, ລາຄາ 2,778,000 ກີບ. ກົດ ທີ່ນີ້ ເພື່ອສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ໂປຮໂມຊັ່ນ ລາວທ່ຽວລາວ - ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ3 ມື້ 2 ຄືນ (ລວມທີ່ພັກ ແລະ ປີ້ຍົນຈາກແຂວງອື່ນ)

  • ປີ້ຍົນໄປກັບຈາກ ແຂວງອື່ນ - ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ລວມຄ່າທີ່ພັກ 2 ຄືນຢູ່ໂຮງແຮມທີ່ທ່ານເລືອກ, ລາຄາ 1,286,000 ກີບ. ກົດ ທີ່ນີ້ ເພື່ອສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ

ປາກເຊ

ໂປຮໂມຊັ່ນ ລາວທ່ຽວລາວ - ທ່ຽວລາວໃຕ້ແບບຮ່ວມຄະນະ 3 ມື້ 2 ຄືນ (ລວມທີ່ພັກ ແລະ ປີ້ຍົນຈາກວຽງຈັນ)

  • ປີ້ຍົນໄປກັບ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ - ປາກເຊ, ລວມຄ່າທີ່ພັກ 2 ຄືນຢູ່ໂຮງແຮມທີ່ທ່ານເລືອກໃນປາກເຊ ຫຼື ຈຳປາສັກ, ລາຄາ 1,245,000 ກີບ. ກົດ ທີ່ນີ້ ເພື່ອສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ

ຂັ້ນຕອນຕ່າງໆເພື່ອເຮັດການສອບຖາມ ຫຼື Enquiry ຂອງທ່ານໃຫ້ສົມບູນ

 

1. ເລືອກແພກເກັດຂອງໂຮງແຮມ ແລະ ປີ້ຍົນທີ່ທ່ານຕ້ອງການ

2. ເລືອກວັນທີ່ທ່ານຕ້ອງການຈະອອກທົວ ເຊິີງໄດ້ສະແດງໃນຕາຕະລາງປະຕິທິນຂອງພວກເຮົາ ວັນທີ່ມີທົວຈະສະແດງເປັນຕົວເລກສີດໍາເຂັ້ມ. ກວດເບິ່ງຈໍານວນປີ້ຕາມເງື່ອນໄຂຂອງທ່ານ 

3. ກອກຂໍ້ມູນຂອງທ່ານໃສ່ແຕ່ລະຊ່ອງ ເຊິ່ງລວມມີ ຂໍ້ມູນໃນການຕິດຕໍ່, ລາຍລະອຽດຂອງການຈອງ, ປະເພດຫ້ອງ, ຈໍານວນເດັກນ້ອຍ ແລະ ອັບໂລດຮູບພາສປອດ/ບັດປະຈໍາຕົວ ສໍາລັບການຈອງປີ້ຍົນກັບລາວແອລາຍ

4. ເມື່ອການສອບຖາມຂໍ້ມູນສໍາເລັດ ທາງຜູ້ດໍາເນີນການຈະໄດ້ຮັບທັນທີ ແລະ ຈະຕິດຕໍ່ກັບຫາທ່ານໃນເວລາບໍ່ດົນ ເພື່ອແຈ້ງເຖິງມື້ຫວ້າງ ແລະ ລາຍລະອຽດການຊໍາລະເງີນ.

 

ດິສໂຄເວີລາວທູເດ, ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນການທ່ອງທ່ຽວແບບອອນໄລແຫ່ງດຽວ ທີ່ຈະເຊື່ອມຕໍ່ທ່ານກັບການທ່ອງທ່ຽວລາວ

 
POSTED BY

Benny Kong

A firm believer that Laos has much to offer in terms of Tourism to the world. Benny is the Programme Director and runs business development and strategic planning for Discover Laos Today. Find out more about us at https://www.discoverlaos.today/page/about-us