นครหลวงเวียงจันทน์, วังเวียง และ หลวงพระบาง เตรียมเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวหลายล้านคน และ จะเปิดเขตท่องเที่ยวเป็น "พื้นที่สีเขียว"
นครหลวงเวียงจันทน์, วังเวียง และ หลวงพระบาง เตรียมเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวหลายล้านคน และ จะเปิดเขตท่องเที่ยวเป็น "พื้นที่สีเขียว"

โพสต์

นครหลวงเวียงจันทน์, วังเวียง และ หลวงพระบาง เตรียมเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวหลายล้านคน และ จะเปิดเขตท่องเที่ยวเป็น "พื้นที่สีเขียว"

 

ตามรายงานของ Vientiane Times กระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวลาวได้จัดประชุมหารือระหว่างภาครัฐและเอกชนเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม ในการประชุมได้กำหนดแผนเปิดประเทศอีกครั้งสำหรับนักท่องเที่ยวที่ได้รับวัคซีนในปี 2565. แต่รายละเอียดการกักกันเข้าประเทศยังอยู่ในการอภิปราย และ นักท่องเที่ยวมีแนวโน้มสูงที่จะต้องรอเพียง 24 ชั่วโมงสำหรับการทดสอบ COVID19 เป็นลบเพื่อเข้าสู่พื้นที่สีเขียว.
 

กระทรวงการต่างประเทศลาว กำลังดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดไว้ในประกาศที่ออกโดยสำนักนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน เพื่อสนับสนุนทางการให้เตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามา. กระทรวงสาธารณสุขจะให้ข้อมูลที่แม่นยำและละเอียดเกี่ยวกับการเข้าประเทศของนักท่องเที่ยว. นาง เพ็งจันทร์ เพ็งเมือง, ผู้อำนวยการสำนักงานแผนงานและความร่วมมือระหว่างประเทศ กล่าวในที่ประชุมว่า กระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวกำลังร่วมมือกับรัฐวิสาหกิจและเอกชนในการวางแผนรับนักท่องเที่ยวเดินทางกลับในอนาคตอันใกล้นี้ และ จะขอให้รัฐบาลอนุมัติแผนการที่ส่งมา.

กระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมีแผนจะเปิดประเทศอีกครั้งสำหรับนักท่องเที่ยวที่ได้รับวัคซีนตามแผน "เขตท่องเที่ยวสีเขียวในประเทศลาว" ซึ่งกำหนดให้นครหลวงเวียงจันทน์, วังเวียง และหลวงพระบางเป็น "พื้นที่สีเขียว" เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว และ พนักงานบริการ. พื้นที่ ที่กำหนดให้เป็นพื้นที่สีเขียวต้องมีประชากร 70-80% ที่ได้รับการฉีดวัคซีน และ 90-95% ของผู้ให้บริการต้องได้รับการฉีดวัคซีนด้วย.

 

ตามโครงการเขตสีเขียวการท่องเที่ยวลาว, นักท่องเที่ยวสามารถจองแพ็คเกจการเดินทางได้ตราบใดที่พวกเขามีใบรับรองการเข้าประเทศ, ใบรับรองการฉีดวัคซีนอย่างน้อย 14 วันก่อนเข้าประเทศ, ใบรับรองการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ RT-PCR และต้องมีผลตรวจเป็นลบ ใน72 ชั่วโมงหรือน้อยกว่าก่อนขึ้นเครื่อง และใช้แอปที่ได้รับอนุมัติจากรัฐบาลเพื่อติดตามความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเกี่ยวกับโควิดในระหว่างที่พวกเขาอยู่ที่ลาว.

หลังจากไปถึงที่หมายแล้ว ต้องทำการตรวจหาเชื้อโควิด-19 อีกครั้ง ระหว่างรอผลการทดสอบ นักท่องเที่ยวจะถูกนำตัวไปที่โรงแรมโดยใช้รถที่ได้รับอนุมัติจากรัฐบาลลาว.  ผลการทดสอบจะพร้อมใช้งานภายใน 24 ชั่วโมง. หากผลเป็นบวก, นักท่องเที่ยวจะถูกกักตัวเป็นเวลาสามวันก่อนเข้ารับการตรวจอีกครั้ง. หากระยะเวลากักกันเกินสามวัน ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยนักท่องเที่ยวจะได้รับคืน. การท่องเที่ยวในโซนสีเขียว, นักท่องเที่ยวต้องจองโรงแรมที่รับรองจากลาว และ แสดงใบรับรองการฉีดวัคซีน.

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 รัฐบาลลาวได้ผ่านแผนปฏิบัติการจริงในการเปิด "เขตสีเขียวเพื่อการท่องเที่ยว" เพื่อประกันการเดินทางที่ปลอดภัยภายใต้การแพร่ระบาด. รองนายกรัฐมนตรี และ ผู้อำนวยการคณะกรรมการจัดการการป้องกันการแพร่ระบาดร่วมกันตัดสินใจว่า:

1.1 จุดประสง

เพื่อเป็นแนวทางให้กระทรวง-หน่วยงาน เตรียมตัว และ ประสานการทำงานร่วมกัน เพื่อเปิดพื้นที่ท่องเที่ยวสีเขียว, เพื่อการท่องเที่ยวที่ปลอดภัยในช่วงการระบาดของ covid-19 และ สนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ covid-19, เพื่อสร้างรายได้การท่องเที่ยวให้กับประชาชน.

1.2 เปิดตัวแหล่งท่องเที่ยวปลอดโรคโควิด19 ในประเทศลาว ภายในมกราคม 2565

นำแผนปฏิบัติการจริงในการเปิด "Tourism Green Zone" ให้เดินทางปลอดภัยภายใต้การแพร่ระบาดภายใน 1 ม.ค. 2022

1.3 เงื่อนไขการเปิดโซนสีเขียว:

 • นักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศที่สามารถเข้าสู่พื้นที่ท่องเที่ยวสีเขียวจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ครบถ้วนก่อนวันเดินทางมากกว่า 14 วัน.
 • ผู้เดินทางต่างประเทศต้องสมัครบัตรเข้า Green Tourist Zone และอัปโหลดข้อมูลส่วนบุคคลในระบบ eVisa.
 • คุณต้องมีใบรับรองการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ RT-PCR เป็นเวลา 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง และต้องทำการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ RT-PCR อีกครั้งหลังจากเข้าประเทศลาว.
 • แยกตัวที่โรงแรมที่กำหนดเป็นเวลา 24 ชั่วโมง และรอผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19.
 • ดาวน์โหลดแอปป้องกันการแพร่ระบาดและสแกนรหัส QR ก่อนเข้าสถานที่ต่างๆ.

ก่อนเข้าสู่พื้นที่ท่องเที่ยวสีเขียว ต้องแสดงใบรับรองการฉีดวัคซีน แต่ไม่ต้องตรวจตรวจหาเชื้อโควิด-19.
1.4 ผู้โดยสารที่ได้รับอนุญาต

ผู้โดยสารจากประเทศใด ๆ ที่ได้รับการฉีดวัคซีนอย่างครบถ้วนสามารถเข้าประเทศลาวผ่านทางสนามบินนานาชาติลาวได้. ยกเว้นนักท่องเที่ยวจากประเทศที่ไม่อนุญาตให้เอาวิช่ากับด่าน.

1.5 เงื่อนไขการอนุญาตเข้าของนักท่องเที่ยว:

 • ต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ "Green Zone": www.laoevisa.gov.la/greenzone ลงทะเบียนภายใน 7-30 วันก่อนออกเดินทาง, อัพโหลดวัคซีน, จองโรงแรม, รายงานการเดินทางฉบับเต็ม ฯลฯ และ ลงทะเบียนภายใน ทั้งหมด 48 ชั่วโมงพร้อมกับเอกสารที่จำเป็น;
 • อัปโหลดบัตรประจำตัวผ่าน "Tourism Green Zone" และบาร์โค้ดเพื่อแสดงสถานที่ต้นทาง และ เมื่อเดินทางถึง ส ปป ลาว.
 • ใบรับรองการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ RT-PCR อย่างน้อย 72 ชั่วโมง.
 • ใบรับรองการฉีดวัคซีนภาษาอังกฤษภายใน 14 วันก่อนออกเดินทาง.
 • ค่าธรรมเนียมการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ RT-PCR เมื่อเตรียมเดินทางถึงลาว (65 USD).
 • ต้องซื้อประกันหรือสำเนาประกันที่เตรียมไว้.

นักท่องเที่ยวที่มีอายุระหว่าง 5-18 ปีต้องได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ RT-PCR, แต่ไม่จำเป็นต้องฉีดวัคซีน. สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ไม่จำเป็นต้องทำการตรวจหาเชื้อโควิด-19 และ ฉีดวัคซีน.
1.6 ขั้นตอนและมาตรการตรวจสอบสนามบิน:

 • ทำการตรวจสุขภาพ และ ตรวตหาเชื้อโควิด-19 แบบ RT-PCR ที่สนามบิน (การตรวจอย่างรวดเร็วไม่จำเป็นต้องกักตัว).
 • แสดงใบอนุญาตเข้ากรีนโซน ใบรับรองการฉีดวัคซีนฉบับภาษาอังกฤษ และ ใบรับรองการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ RT-PCR ที่มีผลเป็นลบ.
 • ซื้อประกันที่สนามบินหรือแสดงสำเนาประกันที่ซื้อ.
 • ดาวน์โหลดและใช้แอพติดตามข้อมูล.
 • ใช้ระบบขนส่ง "Laosafe" เพื่อขนส่งผู้โดยสารไปยังโรงแรมที่กำหนดโดย "Laosafe".
 • รอรายงานการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ RT-PCR ในโรงแรม แจ้งผลภายใน 24 ชั่วโมง.
 • หากผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ RT-PCR เป็นลบ นักท่องเที่ยวสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระใน "เขตสีเขียว".
 • หากผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ RT-PCR เป็นบวก ผู้โดยสารที่ไม่มีอาการจะถูกกักตัวที่โรงแรมต่อไปเป็นเวลา 3 วัน (หากโรงแรมอนุญาต) หรือส่งไปที่โรงแรมที่ถูกกักตัวและทำการทดสอบอีกครั้งหลังจาก 3 วัน โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของผู้โดยสารเอง. หากผลเป็นลบสามารถดำเนินกิจกรรมในโซนสีเขียวได้.
 • หากผลการตรวจเป็นบวกอีกครั้ง, แสดงอาการและความเสี่ยง, จะส่งไปยังจุดแยกเพื่อแยกโรคหรือเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล (อาการรุนแรง) และนักท่องเที่ยวบางส่วนจะได้รับการชดเชย (สูงสุด 25%).

DiscoverLaosToday จะยังคงติดตามและสนับสนุนการท่องเที่ยวลาวให้ฟื้นตัวจากการระบาดของโรคระบาดผ่านการอัพเกรดเทคโนโลยี/ดิจิทัลเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียนและมีทัศนวิสัยสูงแก่นักท่องเที่ยวต่างชาติ.

ติดตามเราได้ที่:
Facebook: http://www.facebook.com/discoverlaostoday

Instagram: https://www.instagram.com/discoverlaostoday/
Youtube: https://www.youtube.com/c/DiscoverLaosToday

หากต้องการค้นหาทัวร์/โรงแรม/ตั๋วเครื่องบิน/แพ็คเกจ/ตั๋ว/ร้านอาหารล่าสุด โปรดดูที่: www.discoverlaos.today

 
POSTED BY

Benny Kong

A firm believer that Laos has much to offer in terms of Tourism to the world. Benny is the Programme Director and runs business development and strategic planning for Discover Laos Today. Find out more about us at https://www.discoverlaos.today/page/about-us