ตาดหัวคนตั้งอยู่ทางตอนเหนือของอำเภอสามัคคีชัย ซึ่งอยู่ห่างจากเมืองหลวงของอำเภอประมาณ 60 กิโลเมตร น้ำตกแห่งนี้เป็นที่นิยมสำหรับผู้คนในท้องถิ่นในช่วงฤดูแล้งและเหมาะสำหรับการปิกนิก.