วัดอิงฮัง สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าสุมิตาธรรมเมื่อประมาณ 2,000 ปีที่แล้ว และมีจุดประสงค์เพื่อทำเครื่องหมายสถานที่ที่พระพุทธเจ้าประทับขณะเสด็จเยือนอาณาจักรสิโคดตาบอง สร้างขึ้นใหม่ในปี ค.ศ. 1548 โดยพระเจ้าศยาเศรษฐถิลาด ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านทาด บนทางหลวงหมายเลข 9 ระหว่างสะหวันนะเขต-เสโน ที่ กม.12 มีการจัดพิธีรื่นเริงทุกปีและจัดขึ้นเพื่อให้ตรงกับวันเพ็ญเดือนแรกของปฏิทินจันทรคติ