เมืองคูนตั้งอยู่ที่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองโพนสะหวัน ห่างออกไป 3 กิโลเมตร เมืองนี้ครั้งหนึ่งเคยเป็นเมืองหลวงและศูนย์กลางของอาณาจักรเมืองพวน 

แม้ว่าเมืองจะถูกทิ้งระเบิดอย่างหนักในช่วงสงคราม แต่อาคารอาณานิคมของฝรั่งเศสสองสามแห่งที่อยู่ข้างวัดสีพมซึ่งมีพระพุทธรูปนั่งขนาดใหญ่ก็รอดมาได้ ในเขตชานเมืองมีเจดีย์โบราณตั้งตระหง่านอยู่เหนือเมืองและทิวทัศน์โดยรอบอาคารควรค่ากับการไปขึ้นเขา ไม่กี่กิโลเมตรพ้นจากกรุงเก่าใกล้หมู่บ้านไผ่ตั้งอยู่ที่ทุ่งไหหิน ซึ่งแตกต่างจากทุ่งไหหินหลักสามแห่งที่ทำจากจากหินแกรนิต.