ຫໍພິພິທະພັນແຂວງຊຽງຂວາງຈັດງານວາງສະແດງທີ່ມີຂໍ້ມູນຂ່າວສານແລະມີສ່ວນຮ່ວມ, ໂດຍສຸມໃສ່ໂບຮານຄະດີ, ປະຫວັດສາດ ແລະ ວັດທະນະທຳການດຳລົງຊີວິດ ຂອງແຂວງຊຽງຂວາງ, ປະເທດລາວ. ລັກສະນະເດັ່ນຂອງການວາງສະແດງກ່ຽວກັບໂບຮານຄະດີຂອງຫໍພິພິທະພັນແມ່ນການຮ່ວມມືກັບທີມງານນັກໂບຮານຄະດີແລະນັກອະນຸລັກສາກົນຄົ້ນຄ້ວາທົ່ງໄຫຫີນ. ທົ່ງໄຫຫີນໄດ້ຖືກຈົດທະບຽນເຂົ້າເປັນມໍລະດົກໂລກຂອງ UNESCO ໃນປີ 2019. ບົດຂຽນໃນງານວາງສະແດງແລະຮູບເງົາເປັນພາສາລາວແລະພາສາອັງກິດ. ຮ້ານຫໍພິພິທະພັນ ແມ່ນຈຸດໝາຍປາຍທາງຂອງທ່ານ ສຳລັບຂອງຂວັນ, ເຄື່ອງປະດັບແລະເຄື່ອງຫັດຖະກຳທີ່ທີ່ຖືກຜະລິດໃນແຂວງຊຽງຂວາງ