พิพิธภัณฑ์จังหวัดเชียงขวาง จัดนิทรรศการที่ให้ข้อมูลและมีส่วนร่วมโดยมุ่งเน้นไปที่โบราณคดี ประวัติศาสตร์ และ ทางวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงขวาง. จุดเด่นของนิทรรศการโบราณคดีของพิพิธภัณฑ์คือการร่วมมือกับทีมนักโบราณคดีนานาชาติและนักอนุรักษ์ที่สำรวจทุ่งไหหิน. ทุ่งไหหินถูกจารึกไว้ในรายชื่อมรดกโลกของยูเนสโกในปี 2019. ร้านของพิพิธภัณฑ์จังหวัดเชียงขวาง เป็นจุดหมายปลายทางของคุณสำหรับของขวัญ เครื่องประดับ และ งานฝีมือที่ผลิตในจังหวัดเชียงขวาง.