ตาดแซพะสูง 23 เมตร 120 เมตร และกว้าง ตั้งอยู่ในเขตคุ้มครองแห่งชาติเซเปียนห่างจากสามัคคีชัยเมืองหลวงของจังหวัดประมาณ 60 กิโลเมตร.