อนุสาวรีย์อิสรภาพตั้งห่างออกไป 1 กิโลเมตร จากศูนย์กลางของเมือง ได้รับการสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2521 ตั้งอยู่บนเนินเขาที่ขอบด้านตะวันตกเฉียงเหนือของเมือง ที่เสนออนุสาวรีย์มีทัศนียภาพของเมืองหลวง นั่นก็คือเมืองซำเหนือนั่นเอง.