ตาดอีตู้เป็นน้ำตกที่ใกล้ที่สุดเมื่อออกเดินทางจากเมืองปากเซ รู้จักกันในนาม Falls View Resort เป็นหนึ่งในน้ำตกขนาดเล็ก สามารถเข้าถึงได้มากสำหรับการว่ายน้ำในช่วงฤดูแล้ง  แนะนำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการหยุดอย่างรวดเร็วและว่ายน้ำที่นี่ในเดือนมกราคมถึงพฤษภาคม.