แต่เดิมวัดโบราณแห่งนี้สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2108 โดยพระเจ้าไชยเศรษฐาธิราช เพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตในปี 2108 - 2322 (สูญหายต่อชาวสยามในปี พ.ศ. 2371) เป็นสถานที่บูชาส่วนตัวของท่าน ถูกสร้างขึ้นใหม่ในปี 2479 ด้วยเหตุนี้จึงไม่ได้มีพระสงฆ์อาศัยอยู่เหมื่อกับวัดอื่น ๆ ในลาว.

ในช่วงปี พ.ศ. 2513 วัดได้รับการดัดแปลงจากสถานที่สักการะบูชาให้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ ปัจจุบันได้กลายเป็นที่เก็บผลงานประติมากรรมและสิ่งประดิษฐ์ของชาติ จากระเบียงของหอพระแก้ว ท่านสามารถเพลิดเพลินไปกับวิวที่มองเห็นวังของประธานาธิบดี (อดีตพระบรมมหาราชวัง) และสวนได้

เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่ 08:00 . - 12:00 . และ 13:00 . - 16:00 .