อนุสาวรีย์อนุสรณ์ประตูชัย สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2500 และอาจเป็นสถานที่สำคัญที่โดดเด่นที่สุดในเมือง ตั้งอยู่บนถนนล้านช้าง แม้จะได้รับแรงบันดาลใจจาก the arc de Triomphe ในปารีส แต่การออกแบบยังรวมไปถึงลวดลายลาวที่เป็นแก่นสารซึ่งรวมถึง “กินรี” สัตว์ครึ่งคนครึ่งนกในตำนาน นักท่องเที่ยวที่มีพลังสามารถปีนขึ้นไปด้านบนของอนุสาวรีย์ซึ่งเผยให้เห็นทัศนียภาพอันงดงามของเมืองได้.

เปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 08:00 . - 17:00