อาคารหลังนี้ตั้งอยู่ที่สี่แยกล้านช้าง และถนนเชษฐาธิราช ถูกสร้างขึ้นสำหรับผู้ว่าการอาณานิคมของฝรั่งเศสและต่อมาสมเด็จพระเจ้าศรีสว่างวงศ์ทรงใช้เป็นที่อยู่อาศัยรองของเขารองจากพระราชวังหลวงพระบาง ตอนนี้มันถูกใช้เพื่อต้อนรับแขกอย่างเป็นทางการของสปป.ลาว.
ไม่เปิดเป็นสาธารณะ