วัดสีสะเกดเป็นวัดโบราณเพียงแห่งเดียวที่ยังหลงเหลืออยู่หลังจากการล่มสลายของชาวสยามในปี พ.ศ. 2371 ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองเก่าซึ่งสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2361 โดยพระเจ้าอนุวงศ์ อารามเก่ายังคงอยู่ในสภาพเดิมและเป็นหนึ่งในวัดที่น่าสนใจที่สุดในประเทศ ภายในพระอุโบสถ มีกำแพงลานกว้างหลายร้อยนิ้วและชั้นวางของที่มีพระพุทธรูปทั้งหมด 6,840 องค์

เปิดทุกวัน เวลา 08.00-12.00 น. และ 13.00-17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)