พิพิธภัณฑ์ภาพลวงตา 3 มิติแห่งแรกในลาว!! สร้างความทรงจำที่สวยงามและมีค่าด้วยพื้นหลัง 3 มิติของเราในธีมต่างๆ ที่วาดด้วยมือโดยศิลปินที่มีชื่อเสียง

ราคา: ผู้ใหญ่ 40,000 กีบ

เด็ก 20,000 กีบ

พิเศษ : ถ้ามาเพิ่มอีก 10 คน จะได้ราคา 20,000 กีบ (ผู้ใหญ่ 10 คนเท่านั้น)

เวลาทำการ: 9:00 - 21:00 น. ตั้งแต่วันจันทร์ - วันศุกร์!