กว่า 2,000 ปีที่ผ่านมา มีการตรวจสอบเสาหิน menhirs (หินยืน) เป็นครั้งแรกที่สวนสาธารณะในปี พ.ศ. 2474 ในสวนสาธารณะยังมีสถานที่ฝังศพซึ่งประกอบด้วย เครื่องประดับโบราณเล็ก น้อย ทำเครื่องหมายด้วยแผ่นหินและแผ่นหินที่ยืนอยู่ วัตถุโบราณเหล่านี้ถือกำเนิดจากทุ่งไหหิน และตั้งอยู่บนสันเขาไป 12 กิโลเมตร ทางทิศใต้ของจังหวัด.