ท่าฝรั่งตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือไป 16 กิโลเมตร ของท่าแขก พร้อมเส้นทางหมายเลข 12 ไปมหาชัย มีเส้นทาง 2 กิโลเมตร ทางซ้ายซึ่งสามารถเดินทางโดยรถหรือจักรยานเสือภูเขาได้ (แต่ไม่ใช่ในช่วงฤดูฝน).