ตามข้อมูลของท่านปู่พะขาวสุขมหามุณี ที่ปรึกษาเจ้าอธิการวัดสินไชยารามให้รู้ว่า วัดสินไชยารามสร้างตั้งขึ้นในปี ค.1999 โดยท่านบ่อคำ สาลีบุตร รองประทานองค์การพระพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาว พร้อมคณะพระสงฆ์ จุดประสงค์เพื่อปกปักรักษาตำนานนิทานเรื่องท้าวสินไชซึ่งมีความผูกพันธ์ระหว่างท้าวสินไชได้มาตามหาอาชื่อว่า นาง สุมนทา ที่ถูกพญายักษ์จับกุมลักพาตัวไปซ่อนไว้บริเวณแห่งนี้ ท้าวสินไชและยักษ์ได้ต่อสู้กัน สุดท้ายยักษ์ได้พ่ายแพ้ได้เสียชีวิตบริเวณดังกล่าว นอกจากนั้นในวัดดังกล่าวยังเป็นดินแดนแห่งธรรมะให้ชาวลาวได้เข้ามาท่องเที่ยว และศึกษาในส่วนต่าง ๆ ของวัด ได้มีรูปภาพจำลองเหตุการณ์ทางพระพุทธศาสนาหลายจุดของพระพุทธเจ้าที่สามารถเข้าใจความเป็นมาของพระพุทธศาสนาได้ง่ายขึ้น พร้อมกับเป็นการไหว้บูชาขอพรต่าง ๆ เช่นสวนเวลุวัน ที่มีพระพุทธรูป 1,250 องค์ สวนอัมพวรรณ ที่เกี่ยวข้องกับนายหมอประจำของพระพุทธเจ้า สวนป่ามหาวันและอื่น ๆ อยู่ในวัดยังมีกิจกรรมที่หน้าสนใจอีกเช่น กลางเดือนพฤษภาคมมีงานบูชา วันวิสาขบูชาก็คือวันประสูต วันตรัสรู้ และวันปริณิพานขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า นอกจากนั้นในวัดยังมีกิจกรรมธรรมะในแต่ละวันเช่น การไหว้ภาวนาในตอนเช้า ตอนบ่าย และตอนเย็น รวมทั้งสามารถบวชขาวจำศีล และประเพณีอื่น ๆ

วัดสินไชยารามตั้งอยู่บ้าน โนนหินแห่ เมืองเฟือง แขวงเวียงจันทร์ ห่างจากทางสามแยกเข้าตัวเมืองประมาณ 26 กิโลเมตร