ถ้ำผาโตกอยู่ห่างจากตัวเมือง 2.3 กิโลเมตร อยากให้คุณลองเดินผ่านทุ่งนาและป่าเขา เดิมทีเคยใช้เป็นที่พักพิงแก่ชาวบ้านและเป็นฐานในระดับภูมิภาคสำหรับประเทศลาวในช่วงสงครามกลางเมืองลาว ถ้ำถูกแบ่งออกเป็นโรงพยาบาล ส่วนทหารและตำรวจ ทางเข้าเกลื่อนไปด้วยหลุมอุกกาบาต ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่จำหน่ายตั๋วและสามารถเข้าชมได้เฉพาะช่วงฤดูแล้ง.