พระธาตุฝุ่นตั้งอยู่ในตัวเมืองอำเภอคูน สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2119 พระเจดีย์ถูกสร้างขึ้นเพื่อเก็บพระธาตุของพระพุทธเจ้าที่นำมาจากอินเดียในช่วงเวลาที่พระพุทธศาสนาแพร่ขยายในลาว.