ตั้งอยู่ในบ้านนากังช้าง ท่าแขก ถ้ำแห่งนี้ถูกค้นพบในเดือนเมษายนปี พ.ศ. 2547 และมี พระพุทธรูปโบราณ 229 องค์ ที่ตั้งอยู่ระหว่างหินย้อยหินปูนของถ้ำและผลึกหิน.