ตั้งอยู่ในบ้านนาคือ เมืองหินบูน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของคำม่วน ห่างจากท่าแขกไป 39 กิโลเมตร การเดินทางไปที่นั่นค่อนข้างท้าทายดังนั้นจึงขอแนะนำให้ไปกับมัคคุเทศก์ท้องถิ่น.