เป็นน้ำตกคู่ขนาดใหญ่ที่เรียงซ้อนกันออกจากหินทรายของภูผาม่าน มีน้ำไหลตลอดทั้งปีและล้อมรอบด้วยพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติซึ่งเป็นป่าเขตร้อนที่เก่าแก่. เส้นทางจากศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวตามแม่น้ำไปประมาณ 1.5 กิโลเมตร ผ่านป่ากึ่งป่าดงดิบและสิ้นสุดลงที่น้ำตก. น้ำตกแห่งนี้เป็นที่มีมนต์ขลังมากที่สุดในช่วงฤดูฝน และสามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายดายด้วยการเดินเท้าจากเส้นทางหมายเลข 8 จากหมู่บ้านคูนคำ (หรือบ้านนาหิน) ไปยังศูนย์ข้อมูล.