โรงนางสีดากับคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญถูกกำหนดให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของยูเนสโก, อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่ของปราสาทหลักถูกทำลายและถูกทอดทิ้งมาเป็นเวลานาน ตั้งอยู่ทุ่งนาของวัดภู เดินประมาณครึ่งชั่วโมงไปทางทิศใต้. ตัวปราสาทประกอบด้วยโถงทางเดินยาวเป็นหอศักดิ์สิทธิ์ สร้างขึ้นเมื่อต้นศตวรรษที่ XII ในเวลาเดียวกันกับอังกอร์วัด.