ยังเป็นที่รู้จักกันในนามทางรถไฟสายดอนเดด - ดอนคอนสะพานยาว 7 กิโลเมตร สร้างขึ้นโดยคณะกรรมการสำรวจแม่น้ำโขง ในอดีตถูกสร้างขึ้นเนื่องจากการบริหารอาณานิคมของฝรั่งเศสต้องการใช้แม่น้ำโขงเพื่อเชื่อมต่อส่วนต่าง ๆ ของดินแดนอินโดจีน ทางรถไฟไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไป แต่สะพานยังคงใช้งานได้จริง ชาวบ้านยังคงใช้เดินทางข้ามไปมาอยู่บ่อย ๆ.