สำหรับมุมมองที่ดีที่สุดของเมืองปากเซคุณสามารถขึ้นเขาสะเหลาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวัดที่ซับซ้อนในพุทธศาสนา มีรูปปั้นพระพุทธรูปทองคำขนาดเล็กจำนวนมากอยู่ตลอดทาง คุณสามารถเดินขึ้นบันไดเป็นระยะทาง 4 กิโลเมตร หรือขึ้นตุ๊กตุ๊กเพื่อขึ้นไปยังเนินเขาโดยถนนคอนกรีต.