ปราสาทอุ้มเมือง หรือ ปราสาทโต๊ะโมะ หรือ วัดอุโมงค์ เป็นปราสาทขอมที่ตั้งอยู่ในอาณาเขตของแขวงจำปาศักดิ์ประเทศลาวในปัจจุบัน ภายในวัด คุณจะพบกับโครงสร้างต่างๆ ในรัฐต่างๆ ที่ทรุดโทรม และรูปปั้นทางศาสนาเขมรจำนวนหนึ่งที่วาดภาพเทพเจ้าในศาสนาฮินดู ปราสาทนี้อยู่ทางเหนือของบ้านนาคำน้อยทางเหนือ อยู่ใกล้กับวัดพู แต่ต้องข้ามแม่น้ำและเดินเข้าไปในป่าเล็กน้อยก็ถึง แต่ปัจจุบันตัวปราสาททรุดโทรมมาก