แม้จะอยู่ในพื้นที่คุ้มครองในประเทศ แต่พื้นที่คุ้มครองแห่งชาติเซเปียน (NPA) ที่มีพื่นที่ 2,400 ตารางกิโลเมตร มีความสำคัญและความหลากหลายทางชีวภาพเป็นพิเศษ เป็นแหล่งกำเนิดนกที่สำคัญ 51 สายพันธุ์รวมถึง Giant Ibis และ Sarus Crane รวมถึงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 36 สายพันธุ์ เซเปียน เป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่สำคัญของแขวง หมู่บ้านเกียดโง้งเป็นจุดเด่นสำหรับการเดินชมธรรมชาติ ดูนก เดินป่า ขี่ช้าง และเที่ยวแบบไปเช้าเย็นกลับไปยังแหล่งโบราณคดีพูอาสา.

Ta Ong Trail เป็นหนึ่งในเส้นทางที่ระยะไกลมากและเป็นประสบการณ์น่าตื่นเต้นในการเซเปียน การตั้งแคมป์กำลังได้รับความนิยมในเซเปียน ด้วยเส้นทางที่จะพาคุณลึกเข้าไปในป่าห่างไกลจากหมู่บ้าน เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสัมผัสกับป่าเก่าแก่และสัญญาณของสัตว์ป่า อย่างไรก็ตามผู้ที่เลือกโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งควรอยู่ในสภาพร่างกายที่ดีและพร้อมสำหรับการผจญภัยเนื่องจากพื้นที่นี้เป็นป่าและห่างไกล ต้องใช้ไกด์ท้องถิ่นในเส้นทาง Ta Ong Trail และสำหรับการออกค่าย.