อัพเดท ล่าสุดเกี่ยวกับการเปิดประเทศลาว 2022
อัพเดท ล่าสุดเกี่ยวกับการเปิดประเทศลาว 2022

โพสต์

อัพเดท ล่าสุดเกี่ยวกับการเปิดประเทศลาว 2022

 

บทสรุปของกองประชุมครั้งล่าสุดได้จัดขึ้นในวันที 26 เมษายน 2022 โดยกระทรวงแถลงข่าว, วัฒนธรรม และ การท่องเที่ยวของลาว; กำหนดการเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศเต็มรูปแบบ (Fully Opened) เริ่มในวันที 1 พฤษภาคม 2022 เป็นต้นไป. โดยมีลายละเอียดดั่งนี้:

เงื่อนไขของนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวใน สปป ลาว 

ก่อนเดินทางเข้ามา สปป ลาว:

 1. เปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาผ่าน บริษัทท่องเที่ยว หรือ เดินทางเข้ามาด้วยตัวเอง.
 2. ต้องมีใบยืนยันการฉีดวัคซีนครบ 2 โดส เกิน 14 วัน ก่อนวันออกเดินทาง หรือ มีใบยืนยันการเคยติดเชื้อโควิด (ยกเว้นผู้เดินทางที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ไม่จำเป็นต้องมีใบยืนยัน)
 3. สำหรับนักท่องเที่ยวที่มีใบยืนยันการฉีดวัคซีนครบโดส และ เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ปี จะไม่มีการตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทางเข้า สปป ลาว; ส่วนผู้ที่ยังไม่ทันได้ฉีดวัคซีน ให้มีใบยืนยันการตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง 72 ชั่วโมง, เมื่อเดินทางมาถึง สปป ลาว แล้ว ทุกคนต้องได้ทำการตรวจหาเชื้อด้วยเครื่องตรวจ RDT/ATK ถ้าผลตรวจเป็น ลบ (Negative) ก็เดินทางตามแผนได้ตามปกติ.
 4. นักท่องเที่ยวชานแดน ที่มาเช้า-เย็นกลับ (1day tripper) ต้องมีใบยืนยันการฉีดวัคซีน และ ต้องได้ตรวจหาเชื้อด้วยเครื่องตรวจ RDT/ATK, ส่วนผู้ที่ไม่มีใบยืนยันการฉีดวัคซีน ต้องได้ตรวจหาเชื้อด้วยระบบ RT-PCR ที่มีผลเป็น ลบ (Negative) ภายใน 48 ชั่วโมงก่อนเดินทางเข้า สปป ลาว.
 5. นักท่องเที่ยว สามารถขอวีซ่าที่ด่าน หรือ E-Visa ได้; สำหรับพลเมืองของประเทศที่มีสัญญายกเว้นวีซ่า กับ สปป ลาว ทั้งสองฝ่าย หรือ ฝ่ายเดียว สามารถเดินทางเข้ามา สปป ลาว โดยไม่จำเป็นต้องขอวีซ่า.
 6. นักท่องเที่ยวต้องชื้อประกันภัยสุขภาพ หรือ ประกันภัยโควิด ที่มีวงเงินค้ำประกันอย่างต่ำ 10.000 USD, สามารถชื้อได้ที่ต้นทาง หรือ ชื้อกับบริษัทประกันภัยที่ สปป ลาว ก็ได้.

เวลามาถึง สปป ลาว:

 1. ตรวจหาเชื้อแบบไวด้วยเครื่อง RDT/ATK โดยบุคลากรทางการแพทย์; สำหรับนักท่องเที่ยวที่มา ผ่านการบริการของ บริษัทท่องเที่ยว สามารถเก็บตัวอย่างการตรวจหาเชื้อ และ รอผลตรวจอยู่ที่สถานที่พักแรมที่ทางบริษัทเตรียมไว้ให้, สำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาด้วยตนเอง จะได้รอผลตรวจไม่เกิน 1 ชั่วโมง.
 2. ถ้าผลตรวจเป็นลบ (Negative)  จะไม่ได้กักตัว และ สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้เลย. แต่ถ้าผลตรวจเป็นบวก Positive ต้องได้กักตัว และ รักษาตามมาตราการของ คณะเฉพาะกิจทางการแพทย์ลาวได้วางออกอย่างเข้มงวด, เมื่อรักษาหายดีแล้ว จึ่งจะสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้
 3. สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนคบโดส ถึงว่าจะตรวจ RDT/ATK แล้ว ยังไม่พบเชื้อ ก็ต้องกักตัวให้คบ 7 วัน.

เวลาเดินทางท่องเที่ยวภายใน สปป ลาว:

 1. นักท่องเที่ยวต้องใส่หน้ากากอนาไม, รักษาระยะห่าง, หมั่นล้างมือด้วยสบู่ หรือ เจลแอลกอฮอล์.
 2. สังเกตดูอาการของตัวเองอยู่เสมอ ถ้าหากมีอาการสงสัยว่าจิดเชื้อ หรือ อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ให้ตรวจด้วยเครื่องตรวจ RDT/ATK ด้วยตัวเองก่อน, ถ้าผลเป็นบวก (Positive) ให้แจ้งโรงแรม หรือ สะถานที่ที่นักท่องเที่ยวพักอยู่อย่างเร่งด่วน เพื่อให้โรงแรมช่วยแจ้งโรงพยาบาลตามเบอร์โทรฉุกเฉินของแต่ละพื้นที่.

ก่อนเดินทางออกจาก สปป ลาว:

ตรวจหาเชื้อด้วยเครื่องตรวจ RT-PCT หรือ เงื่อนไขของประเทศปายทางที่กำหนด.

กำหนดเขดท่องเที่ยวใน สปป ลาว:

นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวได้โดยไม่จำกัดแขวง, สามารถท่องเที่ยวได้ตามสถานที่ท่องเที่ยวที่โดดเด่นทางธรรมชาติ, วัฒนธรรม, ประวัติศาสตร์ และ เกษตรกรรม อยู่นครหลวงเวียงจันทน์ และ แขวงอื่นๆทั่วประเทศ.

--------

ติดตามพวกเราได้ที่::
Facebook: http://www.facebook.com/discoverlaostoday

Instagram: https://www.instagram.com/discoverlaostoday/
Youtube: https://www.youtube.com/c/DiscoverLaosToday

หากต้องการค้นหาทัวร์/โรงแรม/ตั๋วเครื่องบิน/แพ็คเกจ/ตั๋ว/ร้านอาหารล่าสุด โปรดดูที่: www.discoverlaos.today

 

 
POSTED BY

Aon SEELAPHONE

Having honed her skills in social work through the handicraft sector, Aon is now part of the social media and content creation team. She is skilled in researching and discovering unique strategies to reach out to larger audiences/followers on many platforms such as Facebook and Instagram.

Find more about me at DiscoverLaos.Today