ອອກເດີນທາງໄປທາງທິດເໜືອຂອງວັງວຽງເພື່ອຄົ້ນຫາ ບ້ານຖ້ຳຊ້າງ, ເຊິ່ງມີ 4 ຖ້ຳຢູ່ບໍລິເວນນີ້ທີ່ຂ້າມນຳ້ຊອງ, ຖ້ຳຊ້າງເປັນປະຕູທາງເຂົ້າ. ຢູ່ທິດເໜືອແມ່ນຖ້ຳຫອຍ,ເຊິ່ງເຄີຍມີຊື່ມາກ່ອນເອີ້ນວ່າຖ້ຳຫ້ອຍຊ້າງ, ທີ່ເປັນຜູ້ປົກປັກຮັກສາປ່າຂອງລາວໃນຖ້ຳນີ້ຈາກຜີຍັກຢ່າງບໍ່ມີວັນຈົບສີ້ນ. ເຄື່ອນຍ້າຍໄປຕາມສາຍນຳ້ທາງໃຕ້,ເຊິ່ງມີຖ້ຳລຸບເປັນຖຳ້ຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ສ້າງຂື້ນໂດຍຊ້າງບູຮານວິທະຍາຂອງລາວ, ເພື່ອຊ່ອນຕົວຈາກສັດທີ່ຈະມາທຳລາຍ. ນອກຈາກນີ້, ຍັງມີຖ້ຳນຳ້ທີ່ມີຄວາມຍາວປະມານ 500 ແມັດ. ຖ້ຳນຳ້ໃນເມື່ອກ່ອນເຄີຍເປັນລະບົບຊົນລະປະທານໄມ້ທີ່ດີທີ່ສຸດ ແລະ ປະຈຸບັນນີ້ຖ້ຳໄດ້ກາຍເປັນປະສົບການທີ່ລຶກລັບສຳລັບຜູ້ທີ່ສະແຫວງຫາສີ່ງຕື່ນເຕັ້ນ. ໃຊ້ເວລາ 40 ນາທີໂດຍໃຊ້ເຊືອກໃນການເຂົ້າອອກຂອງຖ້ຳ. ຂື້ນຢູ່ກັບລະດູການ, ບາງຄັ້ງທ່ານກໍ່ຕ້ອງໄດ້ຍ່າງໄປຕາມຊ່ອງຫວ່າງພາຍໃນຂອງຖ້ຳ.

ທີ່ຕັ້ງຂອງຖ້ຳ: ເດີນທາງໄປທາງທິດເໜືອຂອງວັງວຽງໃນເສັ້ນທາງເລກທີ 13 ປະມານ 14 ກິໂລແມັດ, ແລ້ວກໍ່ລ້ຽວຊ້າຍໃນເສັ້ນທາງ ກິໂລແມັດ 169 ແລະ ກິໂລແມັດ 170. ຂ້າມແມ່ນຳ້ຈິ່ງໄປຮອດສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວ.