ที่แรกจากสาม บลูลากูน 1 เป็นที่รู้จักมากที่สุดและแออัดมากที่สุด นอกจากนี้ยังมีซิปไลน์ยาวและสะดวกที่สุด ใช้เวลาเดินทางจากตัวเมืองเพียง 20 นาที คุณสามารถเล่นวอลเลย์บอลในบริเวณใกล้เคียงแล้วไปกระโดดลงในทะเลสาบได้  น้ำเย็นแต่สดชื่น ในเดือนตุลาคมถึงมีนาคมน้ำจะเป็นสีฟ้าครามที่สวยงาม มีค่าธรรมเนียมแรกเข้า 10,000 กีบ (US $ 1.50).