ພິທີບາສີສູ່ຂວັນແມ່ນຫຍັງ? ຄວາມສຳຄັນຂອງການຕັກບາດແມ່ນຫຍັງ? ຜູ້ຍິງລາວເປ້ລູກໄວ້ທາງຫຼັງແລ້ວເຮັດວຽກໄປນຳໄດ້ແນວໃດ? ຄຳຖາມເຫຼົ່ານີ້ສາມາດຫາຄຳຕອບໄດ້ທີ່ເຮືອນຈັນ. ສະຖານທີ່ນີ້ທ່ານຈະໄດ້ເຫັນຕົວຢ່າງຂອງຜ້າໄໝລາວ, ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງຊົນເຜົ່າໃນປະເທດ, ອ່ານຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບພຸດທະສາສະໜາ ແລະ ຊີວິດຄອບຄົວ - ພ້ອມທັງເບິ່ງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຮີດຄອງປະເພນີ ແລະ ວັດທະນະທຳຂອງປະເທດລາວ.

ເຮືອນຈັນ ແມ່ນເຮືອນໄມ້ແບບດັ້ງເດີມໃນສະຕະວັດທີ 19, ເຈົ້າຂອງເຮືອນຫຼັງນີ້ແມ່ນນາງຈັນ ນັ້ນແມ່ນທີ່ມາຂອງຊື່ເຮືອນຫຼັງນີ້. ເພື່ອເປັນກຽດໃຫ້ແກ່ເຈົ້າຂອງເຮືອນເດີມ, ພວກເຮົາຍັງຮັກສາຊື່ເດີມຄືດັ່ງທຸກວັນນີ້.

ເຮືອນຈັນຕັ້ງຢູ່ໃຈກາງເມືອງຫຼວງພະບາງ ແລະ ເປັນເຮືອນຕົວຢ່າງແບບຂຸນນາງລາວໃນສະໄໝກ່ອນເປັນຫົວເມືອງຂຶ້ນທີ່ຍັງຫຼົງເຫຼືອຢູ່ຮອດທຸກມື້ນີ້ເຊິ່ງມັນຄຸ້ມຄ່າເໝາະແກ່ການທ່ຽວຊົມ. ເຮືອນດັ່ງກ່າວປະກອບດ້ວຍສີຂາວ ແລະ ສີຟ້າ ແລະ ມີ “ດວງຕາຂອງພະເຈົ້າ” ຢຸ່ທາງເທິງ.

ເຮືອນຫຼັງນີ້ເຄີຍເປັນຂອງຄອບຄົວທ່ານ ທອງ ໄຊຍະສິດ, ເຊິ່ງເປັນຄອບຄົວທີ່ໄດ້ຮັບກຽດຈາກເຈົ້າຊີວິດຈົນເຖິງຊຸມປີ 90.

ໃນລະຫວ່າງປີ 1987 ຫາ 1995, ເຮືອນຈັນ ໄດ້ຢູ່ໃນຂະບວນການລົງທະບຽນເປັນມໍລະດົກໂລກພາຍໃຕ້ UNESCO ແລະ ໄດ້ຈົດທະບຽນໄວ້ໃນເລກທີ 119.

ຫລັງຈາກນັ້ນໃນປີ 1996, ລັດຖະບານໄດ້ເຊົ່າເຮືອນ ແລະ ເລີ່ມລົງມືສ້ອມແປງຄືນໃໝ່. ເຊິ່ງເປັນອາຄານທີ່ໄດ້ຮັບການສ້ອມແປງໃໝ່ແຫ່ງທຳອິດມນເມືອງ. ດັ່ງນັ້ນ, ເຮືອນຈັນຈຶ່ງໄດ້ຖືກນຳມາໃຊ້ເປັນກໍລະນີສຶກສາເພື່ອເຮັດໃຫ້ໂຄງການປັບປຸງຂອງເມືອງເປັນລະບຽບຂຶ້ນ.

ການສ້ອມແປງໃໝ່ຄັ້ງທີ່ສອງໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນໃນປີ 2006, ເຊິ່ງໄດ້ເພີ່ມເຕີມໂຄງສ້າງບາງຢ່າງເພື່ອເປີດເປັນສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ວາງສະແດງສິນຄ້າ.

ແລະ ໃນປີ 2017, ເມື່ອຄອບຄົວທັນສະໄໝໄດ້ສຳປະທານ ແລະ ສ້ອມແປງອາຄານອີກເປັນເທື່ອທີ່ສາມ ແລະ ໄດ້ຟື້ນຟູສະຖານທີ່ນີ້ໃຫ້ກັບເມືອງຫຼວງພະບາງ ແລະ ຜູ້ຄົນທີ່ມາທ່ຽວຊົມ.

ເຮືອນຈັນເປີດທຸກມື້: ຕັ້ງແຕ່ເວລາ 08:00 ເຖິງ 17:00 ໂມງ

ທ່ຽວຊົມເຮືອນຈັນເພີ່ມຕື່ມໄດ້ທີ່: HEUAN CHAN HERITAGE!