แห่งสุดท้าย บลูลากูน 3 อยู่ห่างจากวังเวียงไปหนึ่งชั่วโมงและไกลที่สุด อย่างไรก็ตามมีซิปไลน์ ชิงช้า คานทรงตัวและแพไม้ไผ่เพื่อให้คุณได้เล่น และเงาของภูเขาในบริเวณใกล้เคียงที่สะท้องลงบนน้ำ ดังนั้นน้ำจึงเย็นสดชื่น แม้จะมีค่าธรรมเนียมแรก 10,000 กีบ (US $ 1.50) และระยะทางที่ไกลออกไป แต่ บลูลากูน  3 เป็นที่ชื่นชอบในท้องถิ่น