ສິ່ງທີ່ຄວນປະຕິບັດໃນເວລາຕັກບາດຢູ່ຫຼວງພະບາ

ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ ຂອງການຕັກບາດຢູ່ຫຼວງພະບາງ

ເປັນເວລາຫຼາຍກວ່າ 600 ປີ, ປະຊາຊົນທີ່ອາໄສຢູ່ເມືອງມໍລະດົກໂລກໄດ້ພາພ້ອມພຽງກັນລຸກເດິກຕື່ນເຊົ້າຫ້າງຫາກະກຽມຂອງທານເພື່ອໄປໃສ່ບາດກ່ອນຕາເວັນຈະຂື້ນ, ຊາວບ້ານໄດ້ພາກັນໄປນັ່ງລໍຖ້າຢູ່ທາງຍ່າງບ່ອນທີ່ຂະບວນພຮະສົງຍ່າງບິນຖະບາດທຸກມື້.

ພຮະສົງຈຳນວນຫຼາຍ 100 ກວ່າອົງຈາກ 35 ວັດໃນຫຼວງພະບາງ ໄດ້ຍ່າງບິນຖະບາດດ້ວຍຄວາມງຽບສະຫງົບ,ໃນຂະນະທີ່ພຮະສົງກຳລັງຮັບຂອງທານຈາກຊາວບ້ານ. ນີ້ແມ່ນການປະຕິບັດທາງພຸດທະສາດສະໜາ ເຊິ່ງມີຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງ ພຮະສົງກັບຜູ້ໃຫ້ທານ.

ເວລາຈັກໂມງຕັກບາດຢູ່ຫຼວງພະບາງ?

ໃນຊ່ວງເວລາລະດູຮ້ອນແມ່ນຕັກບາດເວລາ 5:30, ໃນລະດູໜາວແມ່ນຕັກບາດເວລາ 6:30 ຕອນເຊົ້າ.

I recommend getting there a bit early to find a spot and spend some time watching the locals set up and prepare the food for the monks.

For me, it put in perspective how unproductive I am with my day. Can you imagine getting up before first light every day? I need four alarm clocks to get my ass out of bed for work.

Where Does The Alms Giving Ceremony Take Place?

The alms-giving ceremony takes place all over Luang Prabang. One of the most popular routes to witness the giving of alms is by Wat Mai temple on Sisavangvong Road. But, this means that the location is usually filled with tourists.

If you are looking for a quieter spot and a chance to experience a more authentic side to the ceremony, head to one of the side roads. I’d recommend attending an alms-giving in both locations to see for yourself how the ritual is being affected by tourism.

How to participate in the Alms Giving Ceremony

If you are planning on participating in Alms Giving in Luang Prabang, here are a few things to keep in mind to respect the ritual and the Laos people:

 • Only take part in the ceremony if it is means something to you.

 • Buy your rice in the morning market rather than at the street food vendors on the main road.
 • Remove your shoes during the ceremony.
 • Dress conservatively. Cover your shoulders, chest, and legs.
 • Do not make eye contact with the monks or touch them.
 • Be silent.
 • Keep your phone on silent
 • Women must keep their heads lower than the monks at all times.
 • Bow your head to show respect to the monks.

How to take photos respectfully at Alms Giving in Luang Prabang

Here is what you need to know about observing the procession and taking photos:

 • Turn off your camera’s flash

 • Take photos from across the road. Keep a respectful distance.
 • Dress conservatively. Cover your shoulders, chest and legs.
 • Don’t follow the procession. Plan your shots beforehand and pick a spot.
 • Keep your phone on silent.
 • Don’t try to talk to the alms givers or monks.
 • Don’t touch the monks or get in their way.

Read the full article here:

https://www.wanderlustmovement.org/blog/responsible-travellers-guide-alms-giving-luang-prabang