ພະລາດຊະວັງເກົ່າສ້າງຂຶ້ນໃນປີ ຄສ. 1904 ແລະ ສະຫຼະຣາຊສົມບັດໄປໃນປີ ຄສ. 1975 ໂດຍລັດຖະບານລາວ. ປັດຈຸບັນຫໍພິພິທະພັນແຫ່ງຊາດຫຼວງພະບາງ, ໄດ້ເກັບຄ່າເຂົ້າຊົມ 30,000 ກີບ (3.75 ໂດລາສະຫະລັດ). ຫ້າມຖ່າຍຮູບພາຍໃນວັງ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ສ່ວນຕົວເດັດຂາດ. ຢ່າລືມຢ້ຽມຊົມ ພຣະບາງ ທີ່ມີມາຕັ້ງແຕ່ສະຕະວັດທີ 14 ແລະ ໄດ້ຕັ້ງຊື່ເມືອງ ຫຼວງພະບາງ ຕາມພຣະບາງ.

ກະລຸນາແຕ່ງກາຍໃຫ້ເໝາະສົມສຸພາບຮຽບຮ້ອຍປົກປິດຫົວເຂົ່າ ແລະ ບ່າໄຫລ່ຂອງທ່ານກ່ອນເຂົ້າຫໍພິພິທະພັນ ຫລື ທ່ານສາມາດເຊົ່າເສື້ອຜ້າພື້ນເມືອງຢູ່ທີ່ທາງເຂົ້າຫໍພິພິຕະພັນ. ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນທ່ານຈະບໍ່ໄດ້ເຂົ້າຢຽມຊົມ.

ເປີດທຸກວັນເວລາ: 08:00 ເຊົ້າ - 11ໂມງ30 ແລະ 13:00 ໂມງ - 15:30 ໂມງແລງ (ໄດ້ມີການອະນາໄມໃນວັນພະຫັດ, ປິດເວລາ 15:00 ໂມງ) ປິດວັນອາທິດ

ບ່ອນຂາຍປີ້: 08:00 ເຊົ້າ - 11:00 ເຊົ້າແລະ 13:00 ໂມງແລງ - 15:00 ໂມງແລງ

ຄ່າທໍານຽມເຂົ້າຊົມ: 30,000 ກີບ